fbpx

רישוי עסקים באשדוד

///רישוי עסקים באשדוד

בעיר אשדוד מונפקים רישיונות עסק תוך הקפדה על התקנות והחוקים בתחום רישוי ובמטרה לדאוג לרווחת הציבור, לשמור על בריאותו ובטיחותו.

קבלת הקהל

המחלקה לרישוי עסקים נמצאת בבניין העירייה בכתובת: רחוב הגדוד העברי 10 ת.ד. 28 אשדוד 77100 בקומה 3 חדר 308.

ימים א-ה בין השעות 8:30-12:30

ובימי א-ג גם בשעות אחה"צ 16:00-18:00

מענה טלפוני: 08-8545257, 08-8545258. פקס 08-8545260.

קבלת קהל מפקחים: ימים א-ה בין השעות 8:30-10:00 או בתיאום מראש.

הליך רישוי עסקים באשדוד מאופיין בכמה שלבים ובכל שלב יש להגיש את האישורים והמסמכים הרלוונטיים להליך הבקשה.

  • שלב הראשון – הרשות ממליצה לבדוק את מקום העסק בטרם חותמים על הסכם שכירות. מקום העסק מהווה גורם מהותי בהליך ועל כן חשוב לוודא שהוא מתאים ומורשה לפני חתימת ההסכם ההשקעה הראשונית במקום. בשלב זה מתבקש בעל העסק לגשת למשרדי המחלקה לרישוי לפתיחת ההליך וקבלת הטפסים הנדרשים. חשוב לזכור להמציא את כל המסמכים המסייעים לזיהוי מיקום העסק, מהותו ובעליו.
  • שלב שני – הגשת בקשה ותשלום אגרה: הגשת בקשה נעשית בפורמט המתאים לדרישות ומסמכי עיריית אשדוד ובתוספת התכניות, השרטוטים והאישורים הנדרשים ע"פ החוק. הרשות רשאית לדחות בקשה אם לא הוגשה ע"פ הדרישות המתבקשות. בשלב זה גובה הרשות את האגרה עבור השירותים הניתנים על ידה.
  • שלב שלישי – העברת הבקשה לנותני אישור: בשלב זה מאשרת המחלקה לרישוי עסקים את התיק המלא ומתחילה לפעול להעברתו לגורמים הרלוונטיים להליך.
  • שלב רביעי –  גורמים מאשרים: התיק המלא מועבר למשרדים והאגפים השונים בתהליך ובמקביל נבדקת ההתאמה לעסק מבחינה הנדסית ובהתאם להיתרים המורשים ע"פ דיני התכנון והבנייה בעיר. כל אחד מהגורמים יאשר את חלקו בבקשה ללא תלות בגורמים האחרים ועל מנת להבטיח את עקרון הפרדת הסמכויות.
  • שלב חמישי – בחינת זכאות והיתר: בשלב זה מקבלת המחלקה לרישוי את התיק חזרה ובוחנת את התגובות וההערות שניתנו ע"י הגורמים השונים. במידה והתיק "נקי" מהערות ודרישות תנפיק המחלקה היתר זמני או רישיון באישור וחתימה של ראש הרשות. במידה ולא יאושר התיק יוצא לבעל העסק מכתב המנמק את הסירוב והוא יידרש לתקן את כל הליקויים לפי הדרישות של האגפים והמשרדים השונים. בעל העסק לא יקבל רישיון עסק עד אשר יעמוד בכל התנאים הנדרשים.
  • שלב אחרון –  הנפקת הרישיון או ההיתר הזמני: רישיון העסק יונפק בהחתמת בעל העסק על מסמך המאשר כי לא נעשו שינויים בעסק ממועד הגשת הבקשה ובתנאי ששולמו כל האגרות המבוקשות. תהליך זה ניתן לביצוע גם בדואר ואינו מחייב הגעה למשרדי המחלקה בעירייה.

החברה לרישוי עסקים פועלת בליווי, ייעוץ וסיוע להגשת בקשה להוצאת רישיון עסק עבור עסקים שונים ורשתות. בשירות החברה לרישוי עסקים לא נדרש בעל העסק להתרוצץ בין הגורמים השונים והחברה מבטיחה הגשה של תיק מלא דבר החוסך זמן וטרחה עבור בעל העסק. החברה לרישוי עסקים פועלת עם מיטב היועצים בתחום והיא מודעת לכל אותן הדקויות בהליכים בין הרשויות השונות. לייעוץ וקבלת פרטים ניתן ליצור קשר בטלפון:  08-9316127 או להשאיר פרטים בקישור המצורף כאן.

2017-05-21T10:24:06+03:00
Call Now Button