רישוי עסקים – פריט רישוי

רישיון עסק לבית מרקחת

בתי מרקחת המוכרים לנו כיום אינם בתי המרקחת שפעלו לפני שנים רבות, כיום בתי המרקחת מורכבים ממס' רב של מחלקות תומכות, חלק מהמחלקות מוגדרות כרגישות ולכן בתי המרקחת מוגדרים כעסקים מורכבים ורישוי עסקים לבתי מרקחת יהיה בהתאם. המשך…

רישיון עסק לחברות השכרת רכב וליסינג

רישיון עסק למגרשי רכב / חברות ליסינג /השכרת רכב מערב את גורמי הרישוי הבאים: המשך…

רישיון עסק לקונדיטוריה

האם אתה עומד לפתוח קונדיטוריה וצריך רישיון עסק?

אז לצד חיפושים אחר ציוד למסעדות ולקונדיטוריות חשוב שתבדוק בצו רישוי עסקים לאיזה סיווג הקונדיטוריה שלך שייכת.  הדבר תלוי בתוצרת המוגמרת ובתהליכי הייצור בעסק.

המשך…

רישיון עסק לבית קפה

מתכנן לפתוח בית קפה? בשעה טובה!

לצד ההתעסקות עם ציוד לבתי קפה יש לקחת בחשבון שכדי שבית הקפה יפעל כחוק, לא ייסגר בצו בית משפט וכמובן כדי שתוכל לבטח אותו, עליו לקבל רישיון עסק לפי צו רישוי עסקים לבתי קפה.

המשך…

רישיון עסק למסעדה

מתכנן לפתוח מסעדה? בשעה טובה! אתה בטח עסוק מעל הראש בתכנון והקמה, רכישת ציוד למסעדות ועוד, אך חשוב שתזכור: על מנת שהמסעדה תפעל כחוק עליך להוציא רישיון עסק כחוק. המשך…

רישיון עסק למאפייה

אם אתה פותח מאפייה הינך צריך שני פריטי רישוי עסקים – רישיון עסק ורישיון יצרן מזון

אז לצד חיפוש אחר ציוד למאפיות, תנורים, מערבלים ואביזרים להקמת המאפייה כדאי שתתחיל את ההליך לרישוי עסקים והוצאת רישיון יצרן הכי מוקדם שאפשר שכן מאפייה ללא רישיון יצרן ורישיון עסק תיסגר במהירות בזק. המשך…

רישיון עסק לקייטרינג

תכנון מטבח קייטרינג

יצור מנות מזון המיועד לקייטרינג דורש לא רק רישיון עסק אלא רישיון יצרן כשל מפעל מזון. המשך…

רישיון עסק לסופרמרקט

החברה לרישוי עסקים מתמחה בליווי להוצאת רישיון עסק לסופרמרקט/מרכול קיים ובפתיחת סניפים חדשים. המשך…

רישיון עסק לגן אירועים

ע"פ צו רישוי עסקים גן אירועים מוגדר כפריט רישוי – רישיון עסק לאולם אירועים. המשך…

רישיון לאמ"ר

רישיון לאמ"ר (אביזרים ומכשירים רפואיים) הוא רישיון עסק הנדרש כיום לא רק מיצרני ציוד רפואי אלא גם מאלו שמייבאים ומאחסנים אביזרים ומכשירים רפואיים. המשך…

סעיף 1 – צווים בדבר עסקים טעוני רישוי

 (תיקון מס' 2) תשל"ד-1974 (תיקון מס' 10) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 29) תשע"ב-2012

1. (א) שר הפנים, רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן:
(1) איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;

(2) מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;
(3) בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;
(4) מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;
(5) בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;
(6) קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה;

(7) קיום הדינים הנוגעים לכבאות.
(ב) היתה אחת ממטרות הרישוי מטרה כמפורט להלן, טעון הצו התייעצות –
(1) בסעיף קטן (א)(1) – עם השר לאיכות הסביבה;
(2) בסעיף קטן (א)(2) – עם השר לביטחון הפנים;
(3) בסעיף קטן (א)(3) – עם שר העבודה והרווחה;
(4) בסעיף קטן (א)(4) – עם שר החקלאות;
(5) בסעיף קטן (א)(5) – עם שר הבריאות;
(6) בסעיף קטן (א)(7) – עם השר לביטחון הפנים.