מונחים מקצועיים

תכנית מערך שפכים

כאשר עסק עובר הליך רישוי עסקים עליו להציג לרשויות הרישוי מגוון שרטוטים ותוכניות המסבירים את אופן פעילות העסק. המשך…

טופס השלכות סביבתיות

קובץ מסמכים המתאר בצורה מדויקת את ההשפעות הסביבתיות שבית העסק מייצר. המשך…

חתכים , חזיתות בתוכנית אדריכלית

כאשר עסק מגיש בקשה לרישיון עסק עליו להציג במסגרת הנתונים לקבלת רישיון עסק המצויים בגרמושקה גם תכנית אדריכלית של העסק. המשך…

תכנית בטיחות

בהליך הוצאת רישיון העסק דורשות רשויות רישוי עסקים מגוון תכניות שמטרתן לספק לרשויות את המידע הנדרש על מנת לאשר כי העסק בטיחותי לציבור. המשך…

תכנית מים

כאשר נמצאים בהליך הוצאת רישיון עסק מבקשות לעיתים רשויות רישוי עסקים שהעסק יגיש "תכנית מים". המשך…

מטבח מוסדי – מה מוגדר אזור "מלוכלך"?

הביטוי איזור מלוכלך שייך לתהליך תכנון מטבח מוסדי ולהוצאת רישיון עסק למסעדות, אולמות אירועים וכל מקום המגיש אוכל כעסק. המשך…

מהו אזור "נקי" במטבח מוסדי

במטבח מוסדי קיימים אזורים "נקיים" ואזורים "מלוכלכים" (הגדרה מקצועית מתחום רישוי העסקים) המונחים הללו מתייחסים להכשרת בתי אוכל ומסעדות לקראת רישיון עסק ובתהליך תכנון המטבח. המשך…

גרמושקה

גרמושקה הינה תכנית ארוכה המקופלת לצורת אקורדיון, תכנית זו מכילה את כל הפרטים הנחוצים לבדיקת גורמי רישוי עסקים ולצורך תהליך רישיון עסק.
הגרמושקה "נתפרת" בצורה שונה עבור כל עסק ועסק ע"פ צו רישוי עסקים. המשך…

מהו היתר רעלים

עסקים המחזיקים חומרים מסוכנים (כמו מעבדות ומפעלים שונים) נדרשים להנפיק רישיון מיוחד להחזקת חומרים רעילים. המשך…

פרשה טכנית לבתי אוכל

בהליך הוצאת רישיון עסק לבתי אוכל נדרש בעל העסק למלא טופס פרשה טכנית הכולל פירוט לגבי מהותו של העסק ולתהליכי העבודה במקום.

הטופס, למעשה מעין חוברת מסמכים, נחלק לכמה חלקים המתארים את העסק ומהותו: המשך…

תרשים זרימה ללא הצטלבויות

תקנות רישוי עסקים לבתי אוכל ומפעלי מזון תלויות בגורמים רבים ואפילו סוג המזון הנמכר בעסק משנה את הדרישות שעליו לעמוד בהם בהליך רישיון עסק.
עקרון אחד כן משותף לכל בתי העסק – עליהם להציג תרשים זרימה לתהליכים המתרחשים במטבח ועמידה בקריטריונים מסוימים. המשך…