fbpx

מונחים מקצועיים

דף הבית » מונחים מקצועיים

תכנית מערך שפכים

כאשר עסק עובר הליך רישוי עסקים עליו להציג לרשויות הרישוי [...]

תכנית מערך שפכים 2017-05-18T10:50:32+03:00

טופס השלכות סביבתיות

קובץ מסמכים המתאר בצורה מדויקת את ההשפעות הסביבתיות שבית העסק מייצר. [...]

טופס השלכות סביבתיות 2017-05-18T12:00:00+03:00

תכנית בטיחות

בהליך הוצאת רישיון העסק דורשות רשויות רישוי עסקים מגוון תכניות שמטרתן [...]

תכנית בטיחות 2017-05-18T12:01:51+03:00

תכנית מים

כאשר נמצאים בהליך הוצאת רישיון עסק מבקשות לעיתים רשויות רישוי [...]

תכנית מים 2017-05-18T12:02:46+03:00

מהו אזור "נקי" במטבח מוסדי

במטבח מוסדי קיימים אזורים "נקיים" ואזורים "מלוכלכים" (הגדרה מקצועית מתחום [...]

מהו אזור "נקי" במטבח מוסדי 2017-05-18T12:03:08+03:00

גרמושקה

גרמושקה הינה תכנית ארוכה המקופלת לצורת אקורדיון, תכנית זו מכילה [...]

גרמושקה 2017-05-18T12:04:29+03:00

מהו היתר רעלים

עסקים המחזיקים חומרים מסוכנים (כמו מעבדות ומפעלים שונים) נדרשים להנפיק [...]

מהו היתר רעלים 2017-05-18T12:05:42+03:00

פרשה טכנית לבתי אוכל

בהליך הוצאת רישיון עסק לבתי אוכל נדרש בעל העסק למלא [...]

פרשה טכנית לבתי אוכל 2018-05-02T16:28:26+03:00
Call Now Button