fbpx

רישוי עסקים בירושלים

///רישוי עסקים בירושלים

ירושלים היא לא רק עיר הקודש, אשר מיוחדת מאד עבור שלוש הדתות. היא גם העיר הגדולה ביותר בישראל מבחינת שטח ואוכלוסייה כאחד.

בתור עיר כל כך גדולה, התהליך של רישוי עסקים בתוכה, נחשב במשך שנים לאטי יחסית. אולם, עם בחירתו של ראש העיר החדש לפני כשנתיים, חל שינוי גדול מאד בתחום של רישוי עסקים בתוך העיר. מכיוון שהעירייה רצתה לקדם מאד את הנושא של רישוי עסקים, היא פתחה עוד שני גופים מיוחדים – הראשון הוא האגף לקידום עסקים, אשר עוסק כאמור במתן מידע עבור אנשים שרוצים לבצע רישוי עסקים בעיר. בנוסף, תחת אגף זה, הוקמה מנהלת העסקים העירונית.

רישוי עסקים בעיר ירושלים - החברה לרישוי סעקים

מה הקשר בין מנהלת העסקים לבין רישוי עסקים?

במידה ואתה רוצה לקבל רשיון עסק בירושלים מכל סיבה שהיא, אין ספק שמנהלת העסקים תוכל לעזור לך. מנהלת העסקים היא למעשה מעין מועצה, אשר מורכבת גם מאנשי עירייה שעוסקים בתחום של רישוי עסקים בעיר וגם מבעלי עסקים בעיר.
מכיוון שירושלים היא עיר גדולה יחסית, היא פוצלה למספר אזורי מסחר, ולכל אזור מסחר כזה יש נציג שהוא בוחר בתור יו"ר, שייצג את האינטרסים של בעלי העסקים בתוך מנהלת העסקים. מנהלת העסקים עוזרת בין השאר לבעלי עסקים לפתור קשיים שהם מרגישים שהתעוררו בתהליך של רישוי עסקים בעיר. מכיוון שלא פעם, רישוי עסקים נדרש לצורך ביצוע שינוי בעסק ולאו דווקא פתיחתו, מנהלת העסקים עוזרת בקישור בין בעל העסק לבין העירייה, על מנת שהוא יוכל לקבל רישיון עסק בצורה מהירה ויעילה.
ככלל, ראוי לציין שבשנים האחרונות עיריית ירושלים מוכנה להשקיע מאד בתחום של קידום עסקים, והתוצאות בשטח מדברות בפני עצמן – בשנתיים האחרונות יש גידול של 26%  בבקשות לקבל רישוי עסקים, לעומת שנים קודמות. מה שמוכיח כי בעלי עסקים רבים מוכנים להשקיע בעסק שלהם דווקא בעיר, ויודעים שהם יקבלו אוזן קשבת בעירייה. כמו כן, אם בשנים קודמות הייתם צריכים לחכות למעלה מ 120 יום כדי לקבל רישוי עסקים בירושלים, הרי שהיום התהליך אורך זמן ממוצע של פחות מ 90 יום.

הוצאת רישיון עסק בירושלים

לעמוד בכל התנאים

כאמור, עיריית ירושלים רוצה לעודד כמה שיותר אנשים לפתוח את העסק שלהם בעיר, ולכן היא הקימה גופים נוספים בנוסף לאגף רישוי עסקים. אולם, חשוב להבין שבכל הנוגע לתקנות של רישוי עסקים, עיריית ירושלים לא מקלה יותר מעיריות אחרות. אם אתם רוצים לקבל רישון עסק בירושלים, עליכם להציג את כל הנתונים הנדרשים מראש – כולל תכניות המבנה, מסמכים  וכיו"ב. עיריית ירושלים ממליצה לכל מי שרוצה לקבל רישוי עסקים, לפנות אל אגף רישוי עסקים כבר בשלבי התכנון, על מנת לייעל את התהליך, ולקדם את פתיחת העסק כמה שיותר מהר.

2017-05-21T10:29:24+03:00
Call Now Button