fbpx

אגף רישוי עסקים ראשון לציון

///אגף רישוי עסקים ראשון לציון

פרטים אודות מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון:

מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון מצויה ברח' הכרמל 20, בקומה השלישית.
טלפון מנהלת אגף רישוי עסקים ראשון לציון : 03-9547384. טלפון רכזת רישוי עסקים ראשון לציון : 03-9547341, 03-9547343
מספר הפקס : 03 – 9547335
קבלת קהל מתקיימת בימים א, ד, ה' בשעות 08:00 – 13:00  ובימי ב' בשעות 16:00 – 19:00.
בדף האינטרנט של מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון המצוי באתר העיריה, תוכלו למצוא את רשימת בעלי העסקים בעיר הפועלים ברישיון מלא, כפי שאלה ידועים באותו זמן. רשימה זו מתעדכנת מעת לעת ובכל מקרה אינה מהווה תחליף לבדיקה אל מול מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון עצמה, בעת הצורך.

אגף רישוי עסקים ראשון לציון

עם הפנים לבעלי העסקים בעיר

מטרתה של מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון היא להוות צינור מקשר בין בעלי עסקים ובין הגורמים המעורבים בתהליכי רישוי עסקים בעיר – גורמי תברואה, משטרה, מכבי אש, ביוב והמחלקה לשמירה על איכות הסביבה. מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון שמה לה למטרה לפעול באופן יעיל ומקצועי אל מול בעלי העסקים בעיר, ולזרז ככל האפשר את מתן הרישיונות לעסקים על מנת לאפשר את פעילותם השוטפת והרווחית.
בעיר ראשון לציון קיימים כ-3500-4000 עסקים הנדרשים לרשיון לשם הפעלתם. ביניהם אפשר למצוא מסעדות ובתי קפה, קניונים, מאפיות וקיוסקים, בתי מלאכה, מוסכים ומפעלים מכל סוג. כל אלה עומדים בקשר רציף עם מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון ומקבלים ממנה שירות מצוין ואדיב.

פעילותה של מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון

מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון אמונה על הנפקת רישיונות לבעלי עסקים בעיר, לטפל בהוצאת היתרים על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח ועל פי חוקי העזר העירוניים, ולתת את כל המידע הדרוש אודות עסקים הנדרשים לפעול ברישיון בעיר, וכל המידע הנדרש להיות מסופק מגורמי ההנדסה והמשפט בעיר.
אגף רישוי עסקים ראשון לציון פועל תוך חתירה מתמדת לביקורת עצמית ולשיפור תהליכי העבודה, במטרה להגביר את יעילות עבודת האגף ואנשיו, לשפר את מתן השירות לבעלי העסקים בעיר, ולשמור באופן מיטבי על בריאותם, שלוותם ואיכות חייהם של תושבי העיר.

להלן אופן הגשת בקשה לרישיון דרך מחלקת רישוי עסקים ראשון לציון

1. לפני הגשת בקשה נדרש לפנות למחלקת רישוי עסקים ראשון לציון, ולבדוק האם נדרש רשיון להפעלת העסק וכן לשם קבלת כל המידע אודות אופן הבקשה והצפוי בתהליך.
2. להגשת הבקשה לרישיון יש להוסיף תרשים סביבתי של מיקום העסק, מפה מצבית ואת תוכנית העסק, בקנ"מ כפי הנדרש. בנוסף, יש להגיש את כל מסמכי העסק, מעמדו המשפטי, צילום תעודה מרשם החברות, חוזה שכירות ונוספים לפי צורך.
3. את הבקשה יש להגיש בחמישה – שישה עותקים על פי חוק ועל פי דרישות האגף, בליווי טופס בקשה לרישיון המצוי באגף רישוי עסקים ראשון לציון ובנוסף לטופס המאשר תשלום אגרה.
4. לאחר הגשת כל המסמכים יפתח תיק רישוי לעסק ויפתח הליך האישור המבוצע אל מול הגורמים הנדרשים.

2017-05-17T17:09:47+03:00
Call Now Button