פרשה טכנית לבתי אוכל

דף הבית » מונחים מקצועיים » פרשה טכנית לבתי אוכל

בהליך הוצאת רישיון עסק לבתי אוכל נדרש בעל העסק למלא טופס פרשה טכנית הכולל פירוט לגבי מהותו של העסק ולתהליכי העבודה במקום.

הטופס, למעשה מעין חוברת מסמכים, נחלק לכמה חלקים המתארים את העסק ומהותו:

חלק העוסק בפרטי העסק ופרטי ההתקשרות עם בעל העסק כולל – שם העסק, סוג העסק, כתובת, שמות הבעלים ופרטי התקשרות.

חלק המתאר באופן כללי את העסק ואת מהותו האם מהווה מסעדה, בית קפה או אחר ואת מי הוא אמור לשרת.

חלק המתאר את התפריט באופן כללי אין צורך לתת פירוט של מנות אולם, יש לספק רשימת מרכיבים וחומרי גלם כגון: ביצים, פסטות, בשר, ירקות וכו'.

חלק המתאר את תהליכי העבודה של כל המרכיבים בתפריט לדוגמא: ירקות החל משטיפה ועד חיתוך והגשה וכו'. במידה ובית האוכל מבצע משלוחים יש לציין זאת ולתאר את ההליך כולל שלבי האריזה והיציאה מבית האוכל.

חלק המתאר את הכמויות של חומרי הגלם ואחסונם ותדירות קבלתם למקום.בתי אוכל - רישוי עסקים

חלק המתאר את מקורות המים והאינסטלציה במקום ומערכות האוורור.

חלק המתאר את כמות העובדים, שעות פתיחה ומספר מקומות הישיבה במקום.

2017-05-18T12:07:21+00:00