כל מי שמעוניין לפתוח עסק שיש בו שירותים או מוצרים עבור הקהל הרחב חייב לקבל לצורך כך רישיון להקמת העסק מטעם משרדי הממשלה האמונים על ווידוא שמדובר בעסק שאין בו משום סכנה לציבור או עבור מי מהלקוחות שלו. לשם כך ישנו תהליך מסודר של הגשת בקשה, בחינתה ואישור או דחייה שלה ורק לאחר שרישיון העסק ניתן לבעל העסק – זה הזמן שבו הוא יכול לפתוח את העסק באופן רשמי ולהתחיל להציע את השירותים ו/או המוצרים שלו ללקוחות.

לכל סוג של עסק עשוי להיות תהליך שונה שיש בו שלבים שונים מהתהליך עבור עסק בתחום שונה. כך למשל עסק הקשור במזון, הובלה, אחסון או שינוע של מזון – יש צורך בהנפקת אישור מטעם משרד הבריאות על מנת לסיים את התהליך בהצלחה. עיסוקים אחרים שאין להם קשר למזון לא יזדקקו לאישור זה והתהליך עבורן עשוי להיות קצר יותר וגם מהיר יותר. השלב הראשון עבור כל בקשת רישוי עסק היא הנפקת אישורים אודות המקום שבו אמור העסק להתקיים – אישור משטרה, כיבוי האש, תכניות המבנה ונימוקים הקשורים באיכות הסביבה.

תהליך לקבלת רישיון עסק

תהליך הוצאת רישיון עסק

את האישורים, התכניות והבקשות יש להגיד לגופים שאמורים לאשר אותם כאמור – הרשות המקומית, משרדי ממשלה, מחלקת ההנדסה, המשטרה או כיבוי האש. בשלב זה יש לשלם את אגרת הבקשה לרישוי עסק ולהמתין להנחיות מטעם הגורמים הנוגעים בדבר. לעיתים יהיה צורך שנציג מגוף זה או אחר יגיע אל המקום ויאשר או יבקש הבהרות ותיקונים לאחר שיראה דרך העיניים המקצועיות שלו את המקום ולעיתים לא יהיה צורך בכך והאישור יישלח אל המבקש.

לאחר שבעל העסק יקבץ בידיו את כל האישורים שנדרש להנפיק וקיבל מהגופים הבודקים והמאשרים – יוכל להגיע עמם אל המחלקה לרישוי עסקים, שם ידפיסו עבורו את רישיון העסק, יחתמו עליו ביחד אתו ויוסיפו את החותמת הרשמית. זהו השלב האחרון וזהו בעצם הרישיון הנכסף שבעל העסק יכול לתלות למען ייראו לקוחותיו.