בתי המשפט בישראל נוהגים ביד קשה כנגד קבלנים או בעלי בתים פרטיים אשר בונים בנייה שאינה חוקית ומטילה קנסות כבדים לצד צווי הריסה על מבנים הנבנים ללא היתרי בניה, כיוון שהם מסכנים את הציבור ואת דיירי הבית.

היתר בניה בראש ובראשונה נועד כדי לשמור על בטחונים של דיירי הבית, לטפל בנושא של צפיפות מגורים ואי פגיעה באיכות חיים של השכנים או דיירים סמוכים, הרי אם כל אחד היה פולש ובונה היכן שחשקה נפשו, תהיה צפיפות ופגיע באיכות חייהם של הדיירים הסמוכים. מסיבות אלו, כל מי שמעוניין לבנות תוספת לדירתו או כל סוג בנייה חייב לקבל היתר בניה לכך ומי שאינו מקבל היתר בניה ובונה על דעת עצמו צפוי לקבל קנסות גבוהים ואף צו הריסת התוספת.

כיצד מקבלים היתר בניה?

מי שברצונו להרחיב את המבנה, להוסיף תוספות שונות או כל שינוי אחר במקרקעין עליו להגיש בקשה מסודרת לרשות המקומית ולהיות נוכח בפני וועדה. כמו כן, עליו לצרף מסמכים שונים שיהיו חתומים על ידיו. המסמכים שיש להגיש הם: תכנון של שלד הבניין חתום על ידי האחראי לביצוע השלד, מסמכים של בעל הזכות בנכס, מסמכים חתומים של  האחראי לביקורת על הנכס. כמו כן, לבקשה יש לצרף את המסמכים מפות, תסריט ותוכניות בניה וכו'. מעבר לטפסים והמסמכים אלו, יש לשלם אגרה על רישוי עסקים ולהגיש את האישור לתשלום.

למידע נוסף אודות היתרי בניה לחצו כאן

למי מגישים את בקשת היתר בניה?

את הבקשה בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים שהוזכרו (ואף לעיתים נדרשים מסמכים נוספים, ולכן יש לבדוק זאת מראש) יש להגיש לרשות הרישוי המקומית המעניקה מענה לצרכים אלו ברשות המקומית. חשוב לציין כי רשות הרישוי המקומית אינה מעניקה את ההיתר עבור המבקש, אלא אם כן העבודה או השימוש הינם קשורים למקום שבו המבקש גר או מעוניין לבצע את הבניה וכל זאת בכפוף לתקנות והחוקים שנקבעו בחוק. אם כך, נראה כי מדובר בתהליך ארוך, אולם הוא חיוני לצורך שמירה על בטיחות בשכנים והדיירים ותפקיד התהליך לוודאי כי הבניה נעשית באופן בטיחותי.

המאמר נכתב באדיבות: החברה לרישוי עסקים