כל אדם אשר רוצה פתוח עסק כלשהו צריך, על פי הנחיות החוק לקבל לצורך כך רישיון עסק, כלומר היתר שהמאפשר לו לעסוק בתחום המבוקש. הרישיון מאשר שהתקבלו האישורים הדרושים ממוסדות המדינה להקמת העסק ולהצעת שירותים או מוצרים לציבור (קהל הלקוחות) ואין בקיומו של העסק או בשירותים או המוצרים שהוא מציע משום סכנה לשום אדם – לקוח של העסק או כל אדם אחר. בשנים האחרונות חלו שינויים מעניינים בתחום זה של רישוי עסקים מטעם המדינה.

ראשית חשוב להבין שהרפורמה יצאה לפועל על מנת לייעל תהליכים ושלבים שניצבו בדרכו של מי שביקש להקים עסק חדש. לצורך כך קמה וועדה שכללה כמה חברים מתחומים שונים וממשרדי ממשלה שונים, על מנת לבחון את התהליך שהיה קיים ולבדוק האם הוא עדיין נכון ורלוונטי. כאשר נמצא שאין המצב כך – הומלץ על ידי חברי הוועדה לבצע את הרפורמה וכמובן שגם הוצעו השינויים הנדרשים. השינויים מביאים עמם הקלות רבות לא רק לבעלי העסקים אלא גם לגופי המדינה השונים הלוקחים חלק בתהליך רישוי העסקים.

רפרומה ברישוי עסקים

הרפורמה החדשה ברישוי עסקים 

הרפורמה נותנת מענה לבעיות שהיוו מכשול בדרכם של בעלי העסקים – חוסר אחידות בין נותני המידע והשירותים, זמן תגובה ארוך של גופים או משרדים שונים, חוסר אחידות בתנאים והקריטריונים הידועים למתן רישוי, כמו גם שינויים תכופים בקריטריונים אלה. כחלק מהרפורמה הוחלט על תהליך מהיר ומקוצר בעל שלבים ברורים ומוגדרים אשר מטפל בעצם בבעיות שהועלו. כך ניתן גם להילחם בתופעה של ריבוי עסקים ללא רישיון, מפני שכעת לאחר הרפורמה – אין קושי מיוחד לקבל את הרישיון ולכן לא כדאי להסתכן בהצעת שירותים ללא הרישיון.

המנגנון המפורט והברור מגדיר במפורש מיהם הגופים שאליהם יש לפנות בכל שלב בתהליך, מה שמזרז את התהליך כולו וגם יש בו מהלך של ביקורת כלפי עסקים אשר קיבלו היתר זמני והגיע זמנם לחדש את הרישיון שניתן להם. בזכות הרפורמה יש אל מי לפנות, יש מי שמבצע אכיפה וכל גוף בשרשרת השלבים יודע מה תפקידו.

מאמר זה נכתב באדיבות, החברה לרישוי עסקים – החברה שלך בכל הקשור להוצאת רישיון עסק