תהליך קבלת רישיון עסק עבור מפעל מזון הוא ארוך וסבוך. חוק רישוי עסקים מחייב מפעלי מזון להחזיק הן ברישיון עסק והן ברישיון יצרן, לשם הפעלתם. מאחר ומדובר בבתי עסק אשר להם נגיעה גדולה הן בבריאות והן בבטיחות הציבור, תקנות רישוי עסקים למפעלי מזון הן מחמירות מאוד. האישורים הנדרשים מהגורמים השונים בתהליך רישוי עסקים הם רבים, החל ממשרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משטרת ישראל, שירותי הכבאות, מחלקת רישוי עסקים ועוד.

בעלי מפעלי מזון אשר פותחים בתהליך רישוי עסקים נתקלים פעמים רבות בדרישות רבות, בדיקות וביקורות ונדרשים להוציא כספים רבים על מנת לקדם את התהליך ולעמוד בדרישות. בנוסף, תהליך רישוי עסקים למפעלי מזון אורך זמן רב מאוד.

על מנת לייעל ולזרז את תהליך רישוי עסקים ולהבטיח כי בסופו אכן יתקבל רישיון עסק, יש לתכנן הקמת מפעל מזון היטב, על מנת שיעמוד בכל הדרישות ביעילות. תכנון מפעל מזון מוקפד יבטיח קבלת רישיון עסק ללא עיכובים מיותרים. חשוב מאוד לקבל ייעוץ בתכנון מפעל מזון, גדול או קטן. ישנן חברות המתמחות בתחום רישוי עסקים, אליהן מומלץ לפנות עוד לפני הקמת העסק, שמומחיותן היא לייעץ ולתכנן מפעלי מזון בצורה יעילה ומסודרת, עד להקמתם והפעלתם לפי חוק.

איך לתכנן מפעל מזון?

חוק רישוי עסקים מחייב כאמור כל מפעל מזון לקבל רישיון עסק ורישיון יצרן. את הבקשה לקבלת הרישיונות יש להגיש למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית בה ממוקם מפעל המזון. על מנת לקבל את הרישיונות הנ"ל, יש צורך בקבלת מגוון אישורים מגורמים רבים, בהם: אגף הנדסה, משרד הבריאות, כיבוי אש, משרד התמ"ת, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות ועוד.

תכנון והקמת מפעל מזון יסייע לקבלת אישורים אלה ולכן עליו להיעשות בקפדנות ולפי השלבים הבאים:
בשלב הראשון, יש לבנות תכניות מסודרות על ידי אנשי מקצוע, החל מתכניות הנדסיות של מפעל המזון, תכניות לתהליכי הייצור והשיווק, תכנית לבדיקות מזון ודיגומן ועד תכנית לבטיחות המזון. עם התכניות המסודרות יש לפנות כחלק מתהליך רישוי עסקים אל משרד הבריאות ולהגיש בקשה לקבלת רישיון יצרן. חשוב לדעת כי ללא רישיון יצרן, לא יינתן רישיון עסק להפעלת מפעל המזון. משרד הבריאות יציב את דרישותיו וישלח מהנדס מזון על מנת לבדוק כי מפעל המזון אכן עומד בהן. במידה וכן, יינתן למפעל המזון רישיון יצרן.

לאחר קבלת אישור עקרוני ממשרד הבריאות, יפנה בעל העסק עם התכניות למחלקת רישוי עסקים להגשת בקשה לקבלת רישיון עסק . תכניות העסק יועברו לבדיקת אגף הנדסה,  תברואנים, משרד הבריאות (בריאות סביבה ושירות מזון לצורך אישורם לרישיון יצרן) ומשרדי הממשלה הרלוונטיים. כל אחד מהגורמים הנ"ל יציב את דרישותיו ועל בעל העסק לעמוד בדרישות אלה. רק לאחר קבלת כל האישורים, תנפיק מחלקת רישוי עסקים את רישיון העסק המיוחל.