האם העסק שלך מחוייב בהוצאת רישיון עסק?

התשובה לשאלה אם עסק נדרש ברישיון עסק אינה טמונה ב"חוק רישוי עסקים" כפי שרבים נוטים לחשוב אלא דווקא בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).

צו רישוי עסקים בנוי כטבלה המרכזת את כלל העסקים טעוני הרישוי ועונה על השאלה האם העסק שלכם מחויב בהליך רישוי עסקים.

צו רישוי עסקים אינו מפרט מה נדרש לעשות על מנת לעמוד בדרישות של גורמי הרישוי, לשם כך קיים חוק רישוי עסקים.

מטרתו של חוק רישוי עסקים הינה הפעלת העסק ברישיון כחוק תוך קיום מטרות החוק.

האם העסק שלי טעון רישוי ?

צו רישוי עסקים מכיל את רשימת העסקים החייבים רישוי עסק על פי חוק רישוי עסקים אשר נחקק בשנת 1968 והוא המקור הרשמי הקובע מי מחוייב על פי חוק בהליך רישוי עסקים וברישיון עסק. צו רישוי עסקים מכיל טבלה המחולקת ל 10 קטגוריות של עיסוקים אשר מחויבים בהוצאת רישיון עסק.

חלק מהעסקים ימצאו בקלות את המידע בתקנות רישוי עסקים אך לא תמיד.

מעוניינים לדעת האם העסק שלכם מחוייב ברישיון עסק?

תוכלו לעיין בצו רישוי עסקים בקישור המצורף ולהתייעץ כמובן גם איתנו.

צו רישוי עסקים מעודכן ל 14.6.22

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

עדכונים בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים 1.4.2021

עדכוני חקיקה 29.11.22

קישור לצו החכם מאתר משרד הפנים 

הסבר על צו רישוי עסקים

על מנת שתוכלו להבין איך ניגשים אל צו רישוי עסקים, להלן מספר הסברים לתקנות רישוי עסקים:

העמודה הימנית בצו רישוי עסקים מציינת את מספר פריט הרישוי. על פי פריט רישוי שאליו משתייך העסק שלך תוכל למצוא את פירוט התנאים הרלוונטי לעסק שלך בחוק רישוי עסקים.

כך למשל, מסעדה מופיעה תחת פריט 4.2.א, על כן כשמסעדה תגיש בקשה לרישיון עסק פריט 4.2.א הינו פריט הרישוי המשוייך לה על כל השלכותיו ע"פ גורמי הרישוי השונים.

העמודה הבאה בצו רישוי עסקים מתייחסת למהות / פעילות העסק.

למשל עסק מסוג: מסעדה ,יריד, לול, בית מרקחת וכו'. אבל מה אם העסק שלכם מוגדר בכמה אופנים או מבצע מספר פעילויות?

בטבלת צו רישוי עסקים לאחר העמודה המגדירה את סוג הפעילות, קיימות עמודות המפרטות אילו אישורים נדרשים על מנת לקבל רישיון עסק בעבור אותו סוג של עסק.

כך למשל עבור מהות של מסעדה נדרש אישור משרד הבריאות, כיבוי אש, נגישות נכים ומחלקת הנדסה.

באופן כללי, כל עסק הנדרש ברישיון עסק נדרש אוטומטית באישור מחלקת הנדסה גם אם לא מצוין במפורש.

סימון (+)

מתייחס לכך שחובת הרשות היא רק ליידע את הגורם המאשר אך אין צורך באישורו לצורך ההליך של רישוי עסקים אלא אם הגורם המאשר מחליט שכן. מח' רישוי עסקים תשלח הפניה לאותו המשרד מתוך חובה ליידע,

במידה והגורם מעוניין הוא רשאי להגיע לביקורת בעסק ולבדוק.

מסלול תצהיר ת'

על פי צו רישוי עסקים העדכני ובמסגרת הרפורמה לרישוי עסקים, היום בחלק מהדרישות קיים מסלול תצהיר.

במסגרת מסלול תצהיר, בעל העסק מצהיר שהוא ביצע את כל המוטל עליו וחתימה על תצהיר זה מעבירה את האחריות אליו.

זאת בשונה ממסלול מלא המחייב בדיקות רבות. למשל אישור כיבוי אש שאינו במסגרת מסלול תצהיר מחייב זימון ביקורת כיבוי בעסק, קבלת דו"ח ליקויים + הצגת אישורי ציוד/התקנה/מעבדה מהחברות המתקינות את כל המערכות.

צו רישוי עסקים  – גורמי הרישוי/סוגי הבדיקות הנדרשות

הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים (איכות הסביבה).

מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד ופריצות (משטרת ישראל)

הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו (משרד התעשייה, המסחר, העבודה והרווחה)

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה בדשנים או בתרופות (וטרינר עירוני)

הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים (משרד הבריאות)

קיום הדינים הנוגעים לכבאות (כיבוי אש)