פתיחת עסק מזון ,קייטרינג או מסעדה הינו תהליך ארוך ומורכב מאוד אשר כולל לבטים רבים, עשיית בדק בית  פנימי באשר מידת הכדאיות שבהשקעה, בדיקות כלכליות מעמיקות בדיקת נתח השוק, סוג אוכלוסייה, מתחרים ובדיקות נוספות רבות.
בעלי עסקים רבים משקיעים את כל הונם לצורך הקמת עסק קייטרינג או מסעדה אך לא מבצעים את הבדיקות הבסיסיות הנדרשות ע"פ חוק רישוי עסקים ורישיון יצרן מזון , מוצאים את עצמם בתוך מערבולת ללא אפשרות קבלת אישורים הנדרשים להפעלת המסעדה או חברת הקייטרינג ולהוצאת רישיון יצרן.
לאחר מציאת מקום למימוש חזונך, עריכת בדק בית למבנה ,רגע לפני שהיד חותמת על חוזה השכירות ואתה מוצא את עצמך נשוי למבנה בעשר שנים הקרובות, קרא את המאמר ותוכל לחסוך לעצמך זמן וכסף רב.

יזמים רבים הרוצים לפתוח עסק בתחום המזון צריכים לקחת בחשבון את סוגיית רישיון העסק.

רישיון יצרן לקייטרינג

להלן מס' פעולות מומלצות לצורך סלילת דרך הנכונה לכיוון רישיון העסק לענף הקייטרינג :

עוד לפני חתימה על חוזה שכירות  של מסעדה בצעו בדיקה ראשונית , יש לגשת למח' רישוי עסקים ולבדוק האם ניתן לקבל אישור עקרוני לפתיחת מסעדה במבנה, בפנייה למח' ההנדסה יש לתאר את פעילות העסק (גלריות, סככות, קומות נוספות) ולבדוק את עמדתם, בדיקות אלו יבטיחו כי מבחינה הנדסית לא תיתקלו בקשיים.
שיכרו את שירותיה של חברת רישוי עסקים אשר תתכנן ותטפל בנושא רישיון העסק מתחילתו ועד סופו, תמיד תעדיפו לקחת גורם אחד שיטפל בהליך רישוי עסקים כולו מאשר מס' בעלי מקצוע אז, יתכן כי תיפלו בין הכיסאות.
אותה חברת רישוי עסקים  בד"כ תבצע את הבדיקה הראשונית מול מח' רישוי עסקים ומח' ההנדסה, לאחר מכן תתכנן את המסעדה מבחינה פונקציונאלית: כניסת חומרי גלם עד הוצאת תוצ"ג, גודל המחסן, גודל המטבח, מדורי העבודה, אזור ההגשה, יציאות חירום, עמדות כיבוי אש וכל דרישות הרשויות ע"פ חוק, לפי דרישת הלקוח תעביר החברה המתמחה ברישוי עסקים את הבקשה בצירוף פרשה טכנית לקבלת חוות דעת משרד הבריאות, באישור התכניות יש להכין תכניות עבודה וכתב כמויות, לצאת לבינוי בשטח ובמקביל להכין את הבקשה לרישיון עסק הסופית כולל נספח סניטארי וטופס השלכות סביבתיות.
לקראת סיום הבינוי החברה המטפלת ברישוי עסקים תגיש בקשה לרישיון עסק במח' רישוי עסקים ותדאג לבדוק כי הבקשה תעבור לכל גורמי הרישוי קבלה ומילוי אחר דרישת הרשויות המאשרות עד קבלת רישיון עסק.
הכותב הינו מנכ"ל "החברה לרישוי עסקים" המתמחה בסיוע לעסקים בתכנון וליווי הליך –  רישוי עסקים.