מחסנים שגודלם מעל 50 מטר צריכים רישיון עסק.

מחסן ע"פ צו רישוי עסקים הינו מקום המיועד לאחסנה. רישיון עסק למחסן כללי הינו פריט רישוי שתקף רק על אחסון מוצרים שלהם אין הגדרת רישוי עסקים נפרדת בחוק כדוגמת רישיון עסק למחסן תרופות ,אחסון רכבים , מחסן מזון (הנדרש גם רישיון יצרן) שיש להם פריט רישוי עסקים נפרד ודרישות שונות לחלוטין בצו רישוי העסקים.

אילו רשויות רישוי עסקים מעורבות בהוצאת רישיון עסק למחסן?

כאשר מדובר רישיון עסק למחסנים נדרש קודם כל אישור של מחלקת ההנדסה – המחלקה בודקת כי לבית העסק קיים היתר בניה כחוק וכי במקום אין חריגות בניה.

גורם רישוי נוסף ברישיון עסק למחסנים הינה רשות הכבאות. דרישות כיבוי אש בהקשר של רישיון עסק למחסן משתנות בהתאם למבנה, למיקום המחסן ולסוג המוצרים המאוחסנים בו. למשל אם מדובר במחסן ברזל הנמצא כמבנה בודד,רמת הסיכון שלו נמוכה ובהתאם לכך דרישות מחלקת הכבאות. לעומת זאת אם מדובר במחסן נייר הנמצא מתחת למבנה משרדים ,שם הסיכון גבוה יותר ולכן דרישות רישוי עסקים של מחלקת הכבאות רבות יותר. דרישות הכבאות בהיבט של רישיון עסק למחסן ישתנו לא רק בין סוג עסק אחד למשנהו אלא גם בין המיקום של אותו מחסן בבניינים שונים.

מחלקת נגישות נכים הינה מחלקה נוספת שתשנה את דרישותיה לגבי רישיון עסק למחסן בהתאם לסוג הפעילות הקשורה בו.

מחסן לציוד כבד העובדות בו מלגזות נדרש בהנגשת נכים נמוכה בייחס למחסן הפצה הכולל משרדים, בהם נכנסים ויוצאים עובדים רבים.

חשוב להדגיש שהוספת מחסן לעסק קיים עשויה להביא לכך שלא יידרש רישיון עסק רק עבור המחסן שהתווסף אלא לעסק כולו שכן רישיון עסק ניתן למקום ע"פ תכנית מאושרת וכאשר מוסיפים שטח נוסף לעסק קיים הרי שהוא מוגדל ולכן נדרש בהסדרה מחדש.