החברה לרישוי עסקים מלווה חברות ורשתות בתהליך בקשה לרישיון עסק. הליך זה כולל מספר שלבים, כשבכל עסק ועסק מקבלים השלבים הללו משמעות שונה הנגזרת בין היתר:

מסוג העסק והתקנות הרלוונטיות לו, מיקום הנכס דרישות כל רשות רישוי (השונות מעט בכל עיר ועיר), אופי הבדיקות שידרשו טרום הגשת המסמכים וגם לא מעט נתונים שיכנסו במהלך התהליך.

אנו כאן כדי להקל עליך, להוריד ממך את עול הביורוקרטיה ולספק לך רישיון עסק בזמן שאתה עושה כל מאמץ להקים את העסק/סניף שלך.

כדי להבין מה דרוש לעסק הספציפי שלך צור קשר ונשמח לסייע לך 08-931-6127

הליך בקשה לרישיון עסק - החברה לרישוי עסקים

להלן הליכי הגשת הבקשה לרישיון עסק:

שלב א – הכנת תוכניות ומסמכי הבקשה לרישיון עסק

 • איסוף מידע מוקדם להגשת בקשה לרישיון עסק–  הוצאת נתונים היסטוריים מרישוי עסקים ומתיק הבניין על מנת להכיר את התיק לעומק, לאתר ולהציף כבר בשלב זה בעיות צפויות (כגון סירובים בתיק, חריגות בניה, שימושים חורגים, קנסות וכו').
 • הכנת מסמכי חברה ע"פ דרישת הרשות (רשות מקומית, מכבי אש, משטרה וכו') – כשלכל רשות מקומית דגשים מעט שונים ושיטות עבודה שרצוי להכיר.
 • מדידת הנכס – בדיקת ההתאמה בין התכניות האדריכליות למצב בשטח.
 • תכנון/ הכנת בקשה לרישיון עסק.
 • הכנת פרשה טכנית וטפסי השלכות סביבתיות.

שלב ב – הגשת הבקשה לרישיון עסק לגורמים המאשרים

 • הפקדת המסמכים במח' רישוי עסקים  (לרבות תכנית עסק).
 • תשלום אגרת בקשה לרישיון וקבלת אישור הגשת בקשה.
 • הכנת בעל העסק לקראת ביקורות הגורמים המאשרים (למשל הנחיות תברואיות לקראת ביקורת משרד הבריאות)
 • ביצוע ביקורות בעסק ע"י הגורמים המאשרים וקבלת דו"חות הביקורת.

שלב ג – הכנת רישיון העסק ותנאיו

 • ריכוז חוות דעת גורמי הרישוי ונותני האישור.
 • הדרכת בעל העסק בתיקון הליקויים הנדרשים.
 • העברת המסמכים הנדרשים לקבלת אישור סופי מכל גורם מאשר, קבלת האישור הסופי והעברתו למח' רישוי עסקים.
 • לאחר קבלת כל האישורים – הדפסת רישיון עסק וחתימת מנהל אגף רישוי עסקים על הרישיון.
 • קבלת רישיון העסק.