תיקון 34 לחוק רישוי עסקים הוא למעשה המשך ישיר של הרפורמה לרישוי עסקים שנכנסה לתוקף בשנת 2013.

הפעימה הראשונה של תיקון 34 לחוק רישוי עסקים נכנסה לתוקף בינואר 2019 והפעימה השניה צפויה להיכנס לתוקף בחודש אפריל 2019.

מטרת הרפורמה ברישוי עסקים הינה מצד אחד ייעול ושיפור של הסדרת תהליך הרישוי וזאת על מנת להקל ולקצר לבעלי העסקים את הדרך לקבלת רישיון העסק  והתמקדות באכיפה ופיקוח על עסקים מצד שני.

מה כולל תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

שינויים בצו רישוי עסקים

הסרתם של פריטי רישוי לא רלוונטיים, עדכונם של אחרים, איחוד פריטים והארכת תוקף רישיון העסק עבור 43 פריטי רישוי וביניהם למשל: מרכולים, מסעדות, בתי קפה, תמרוקים ייצור, אחסון, ציוד רפואי, מספרות, בתי קירור, טיפול בבשר גולמי ואריזתו, קייטרינג וכו'.

דוגמאות לשינוי בצו רישוי עסקים:

הארכת תוקף רישיון העסק למסעדות/בתי קפה – בעבר רישיון העסק היה תקף ל 3 שנים וכעת תוקפו הוארך ל 10 שנים. עבור מרכול ללא טיפול במזון הוארך התוקף מ 10 שנים ל 15 שנים ועבור מרכול עם טיפול במזון מ 3 ל- 10 שנים.

מחיקה או איחוד של 15 פריטים מצו רישוי עסקים. לדוגמא: פריט 4.4ד' אוחד עם פריט 4.4ב' או 4.4ז'. פריט 4.4ד נמחק.

מחיקת נותני אישור או צמצום מעורבותם מ 8 פריטי רישוי, כאשר המשמעות היא שמעתה ואילך הבקשות של פריטים אלו לא יעברו להתייחסות הגורם המאשר שנמחק. למשל מסעדה פריט 4.2.א מסעדה, תחוייב כעת במעורבות משטרה כגורם רישוי רק במידה והיא מוכרת משקאות אלכוהולים או כשהיא מיועדת להסעדת 200 איש ויותר

אטליז אשר עד לתיקון נדרש בהתייחסות וטרינר עירוני כבר לא יידרש בו יותר אלא במשרד הבריאות בלבד (יכנס לתוקף ככל הנראה באפריל 19).

דוגמא נוספת לתיקון בצו, שיכנס לתוקף ככל הנראה באפריל 19 – הורדת גורם המשטרה מרישוי עסקים לבתי מרקחת. הורדת המשטרה כגורם רישוי בהליך רישיון עסק לבתי מרקחת יקל משמעותית על הליך הרישוי של סניפי רשתות הפארם (סופר פארם וכו') והפרוצדורה המסרבלת של אישור גורם המשטרה. בפועל תיקון זה עדיין לא חל על בתי מרקחת.

מחיקת משרד הבריאות מ 15 פריטים – למשל מעבדות לבדיקות כימיות, ביולוגיות ומיקרוביולוגיות, תחנות דלק, חומרי הדברה ייצור אריזה ואחסון, מעבדות לבדיקות דגימות בעלי חיים, ביצים ריכוזם מיונם ואחסונם (מפוקח מעתה רק ע"י משרד החקלאות), כלי רכב רחיצתם, חומרים מסוכנים וכו'.

הארכת תוקף היתר זמני

עד היום היה ניתן להנפיק היתר זמני לתקופה מצטברת של שנה אחת בלבד. עם כניסת התיקון לתוקף ניתן יהיה להאריך את תקופת ההיתר הזמני בשנה נוספת (סה"כ עד שנתיים).

במקרה שההיתר הזמני ניתן בנסיבות של אי מתן תגובה מנותן אישור ולאחר שנתיים עדיין לא התקבלה תגובתו יכולה רשות הרישוי להנפיק רישיון עסק רגיל.

תכנון ובנייה ונגישות

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים מתייחס  גם להסרת חסמים בירוקרטיים בתכנון ובניה ונגישות. הדרישה לעמידה מוחלטת בדיני תכנון ובניה ונגישות היא חסם עיקרי בהליך קבלת רישיון עסק היות שהיא נוגעת לכלל העסקים.

כעת בשונה מבעבר, אישור מחלקת הנדסה ינתן לעסקים גם במצבים של חריגות קלות שאינן מהוות פגיעה מהותית בדיני תכנון ובניה (עבירות בניה קלות).

תיקון 34 מגדיר מהן ההפרות המהותיות שדינן נשאר כבעבר לבין הפרות העוברות לשיקול דעתו של מהנדס הוועדה המקומית.

מהנדס הועדה המקומית יבחן את החריגה ובמידה ויחליט כי ההפרה אינה מהווה פגיעה מהותית בדיני התכנון והבניה יוכל לאפשר מתן רישיון עסק כחוק על אף החריגה

אחת מההפרות המהותיות על פי חוק הינה עסק הנמצא בבנין שבנייתו טעונה היתר בניה והמבנה כולו נבנה ללא היתר בניה או ללא אישור אכלוס או ללא תעודת גמר.

הפרה נוספת לדוגמא הינה: כנגד העסק עצמו מתנהלים הליכי אכיפה פליליים או מנהלתיים לפי חוק תכנון ובניה וכו'.

מבחינת נגישות, עד היום נדרש בעל העסק לקבל אישור סופי ממורשי נגישות חיצוניים שהועסקו ע"י הרשות. התיקון לחוק קובע שעל מנת לקבל אישור נגישות בעל העסק יוכל לבחור לשכור יועץ נגישות משלו או לבקש שהבדיקה תערך ע"י יועץ מטעם הרשות (בתשלום אגרה).

מסלולי  רישוי  דיפרנציאלי

מסלול רישוי מותאם לרמת מורכבות העסק. לפי ארבעה מסלולים: רישוי על יסוד תצהיר, היתר מזורז א', היתר מזורז ב' ומסלול רגיל (צפוי להתפרסם ב 1.4.19).

קישור לגאנט כניסת הרפורמה לתוקף

ראה קישור לעדכונים בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים 1.4.2021

הינכם מוזמנים לפנות אלינו להתייעצות לבחינת השלכות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים  עבור העסק שלכם. נשמח לסייע!