כאשר אנו מדברים על מושג של "שימוש חורג לעסקים", אנו מתכוונים לקבלת היתר מוניציפלי, הקבוע בחוק האזורי תחת חוק תכנון ובנייה. כאשר אנו רוכשים נכס מסוים ומייעדים אותו לשימוש מסחרי, עלינו לוודא כי הוא מותר כך בחוק, אך אם לא, עלינו לקבל אישור וועדה מיוחד במסגרת "שימוש חורג". 

מה לעשות כשהנכס בשימוש חורג?

כל עסק אשר פועל שלא במסגרת אישור "תכנית בניין עיר" או תב"ע, חייב להגיש בקשת שימוש חורג לעסק. כיצד נדע אם העסק הנדון נמצא בהגדרת "טעון רישוי עסקים" או לא? ובכן, רוב העסקים אשר פועלים בתחומי ההסעדה, האירוח, החקלאות וטיפוח הגוף נמצאים בחזקת עסקים טעוני רישוי.

כאשר עסקים מסוג זה רוצים להגיש בקשת אישור שימוש חורג לעסק, עליהם לוודא קודם כל את תקינות מעמדם בדבר טעוני רישוי, זאת על ידי העברת תכניות מבנה לרשות המקומית, אשר באזורה הם פועלים. לאחר מכן, עסקים אלו יוכלו להמשיך בתהליך קבלת אישור שימוש חורג, אשר בדרך כלל מתנהל תחת ליווי מקצועי צמוד לאדריכל המתמחה בתת תחום זה.

שימוש חורג לעסקים במבנים ניידים

ישנם עסקים המקיימים את הפעילות המסחרית שלהם בתוך מבנים ניידים, שאינם תלויים במקום קבוע אחד בלבד. עסקים אלו יכולים לכלול למשל חברות מסחר חקלאיות או כאלה העוסקות בתחום התיירות. במקרים בהם ישנו צורך להתקין סככות חקלאיות, לצורך העניין, היכולות לעבור משטח גידול אחד למשנהו, בהתאם לצורך החקלאי ודרישושת הקרקע המדוברת.

כאשר מדובר בעסק תיירותי לדוגמה, ישנם מרכזי פעילות דוגמת הצבת קרוואנים, שמנוידים בהתאם לעונה ולביקוש תיירותי התלוי בפעילות הפנאי והבילוי באותו אזור. על מנת להתחיל את תהליך בקשת אישור השימוש החורג, יש לוודא מספר פרמטרים תחילה, כדי לפשט ולזרז כמה שניתן את הביורוקרטיה הכלולה בתהליך הבקשה. ראשית יש לברר האם ישנן התנגדויות פוטנציאליות קיימות בסביבת העסק שלנו. חשוב לוודא שקיימות המבנה המסחרי שלנו אינו מפר חוק אזורי כלשהו וכי אינו פוגע בפעילות מסחרית שמתקיימת באותו המתחם.

בהמשך יש כמובן לוודא את הסכמת בעלי הנכס בקבלת אישור לשימוש מסחרי בו, שכן אם אנו שוכרים את הנכס אנו עדיין נתונים תחת בעלות מקרקעין המתקיימת כנחלתם של הבעלים. לבסוף, עלינו לוודא כי הנכס עומד כמובן בתקינות חוק תכנון ובנייה ושאינו נתון תחת הגבלים של חריגות בנייה כאלה ואחרות. לצד כל הפרמטרים האלה, עלינו לוודא שכלל התשלומים, ההיטלים והאגרות המוניציפליות הדרושות הינן משולמות, זאת על מנת להמשיך בהליך קבלת ההיתר ללא עיכובים או מכשלות פורמליות.

כמובן שאת כלל תהליך הגשת בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג לעסקים, מומלץ לבצע בליווי מקצועי של אדריכלים ומשפטנים יודעי דבר בתחום ספציפי זה. מירב החוקים והתקנות הקשורים בתחום היתרי תכנון ובנייה דורשים ידע וניסיון מעמיקים, לכן עדיף כי תממשו זאת באמצעות מומחים.