קבלת הקהל רישוי עסקים אשדוד

רישוי עסקים באשדוד ממוקם בבניין העירייה, קומה 3 חדר 318. 

כתובת רישוי עסקים אשדוד: רחוב הגדוד העברי 10 אשדוד 

ימים א-ה בין השעות 8:30-12:30

ובימי א, ג גם בשעות אחה"צ 16:00-18:00

מענה טלפוני: 08-8545278, 08-8545258. 

פקס 08-8545260.

מעוניין שאנו נטפל עבורך בהליך הוצאת רישיון העסק? התקשר – 08-9316127

 

הליך רישוי עסקים באשדוד מאופיין בכמה שלבים ובכל שלב יש להגיש את האישורים והמסמכים הרלוונטיים להליך הבקשה.

שלב הראשון – הכנת הבקשה לרישיון עסק וקבלת מידע מקדים ממחלקת רישוי עסקים אשדוד.

מומלץ למבקש הבקשה לרישיון עסק לבדוק את מקום העסק בטרם נחתם הסכם שכירות. מקום העסק מהווה גורם מהותי בהליך ועל כן חשוב לוודא שהוא מתאים ומורשה לפני חתימת ההסכם ההשקעה הראשונית במקום. בשלב זה מתבקש בעל העסק לגשת למשרדי המחלקה לרישוי עסקים אשדוד לצורך פתיחת ההליך וקבלת הטפסים הנדרשים. כיום ניתן לקבל את המסמכים באופן מקוון באתר הערייה. חשוב לזכור להמציא את כל המסמכים המסייעים לזיהוי מיקום העסק, מהותו ובעליו כגון: מספר חברה, מספרי טלפון, מס' נכס וכד', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.

במידע המוקדם ניתן לקבל ממחלקת רישוי עסקים אשדוד את המידע הבא: 

הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.

מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו: הנחיות להכנת תכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות התרי פעילות בלילה וכו'.

בעיות רישוי צפויות: מיקום בעייתי באיזור מגורים וכד'.

חוקים ותקנות רלוונטיות שהעסק יהיה חייב לעמוד בהם.

הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינוי יעוד או – "לשימוש חורג" על פי חוק התכנון והבנייה.

פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.

הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותכניות בהתאם לחוק.

 

שלב שני- הגשת המסמכים ותשלום אגרה.

 

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים באשדוד בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו, שתכלול:

מסמכים נלווים שפורטו בחוק כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותכנית עסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך, הצהרה על התאמת התוכנית בשטח וההיתרים הקיימים וכן אישור לתשלום אגרה

על מנת לבחון היטב את היתכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות מקדמית מהרשות המקומית ו/או מנותני האישור.

 

שלב ג': בחינת הבקשה

 

הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי היחידה לרישוי עסקים אשדוד ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.

 

שלב ד': העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור

 

הבקשה מועברת על ידי היחידה לרישוי עסקים אשדוד במקביל לבדיקה הנדסית של יחידת ההנדסה/ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, למחלקות העירייה הנוגעות בדבר, לגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד החקלאות), וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

 

שלב ה': בחינת הזכאות לרישיון עסק או היתר זמני

 

בשלב זה מקבלת המחלקה לרישוי את התיק חזרה ובוחנת את התגובות וההערות שניתנו ע"י הגורמים השונים. במידה והתיק "נקי" מהערות ודרישות תנפיק המחלקה היתר זמני או רישיון באישור וחתימה של ראש הרשות. במידה ולא יאושר התיק יוצא לבעל העסק מכתב המנמק את הסירוב והוא יידרש לתקן את כל הליקויים לפי הדרישות של האגפים והמשרדים השונים. בעל העסק לא יקבל רישיון עסק עד אשר יעמוד בכל התנאים הנדרשים.

היחידה לרישוי עסקים באשדוד מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.

 

שלב ו': הנפקת רישיון עסק/ היתר זמני 

זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה, לפיה לא נעשו שינויים בעסק.

תשלום אגרה (במקרה של חידוש רישיון עסק).

מתן הרישיון ביד.

 

החברה לרישוי עסקים פועלת בליווי, ייעוץ וסיוע להגשת בקשה להוצאת רישיון עסק עבור עסקים שונים ורשתות. בשירות החברה לרישוי עסקים לא נדרש בעל העסק להתרוצץ בין הגורמים השונים והחברה מבטיחה הגשה וליווי מלא מול הגורמים המאשרים, דבר החוסך זמן וטרחה עבור בעל העסק. החברה לרישוי עסקים פועלת עם מיטב היועצים בתחום והיא מודעת לכל אותן הדקויות בהליכים בין הרשויות השונות.

 

לייעוץ וקבלת פרטים ניתן ליצור קשר בטלפון:  08-9316127