מחלקת רישוי עסקים בעיר אשקלון פועלת למתן רישיונות עסק עבור עסקים המופעלים בתחום שיפוטה של העיר. מחלקת הרישוי מקבלת את הבקשות ע"י בעלי העסקים ואחראית להעביר את הבקשה לגורמים הרלוונטיים בתהליך הרישוי.

המחלקה פועלת ע"פ חוק רישוי עסקים ומנפיקה רישיונות רק עבור אותם עסקים העומדים בדרישות החוק. בקשות לרישיון מטופלות בהתאם לחוות הדעת המתקבלות ע"י נותני האישור השונים.

רישוי עסקים בעיר אשקלון - החברה לרישוי עסקים

קבלת קהל

מחלקת הרישוי באשקלון נמצאת ברחוב אבן עזרא (פינת צה"ל).

שעות קבלת הקהל בימים א, ד ו- ה בין השעות 9:00-13:00 וימי ג אחה"צ בין השעות 16:00-18:00

ניתן ליצור קשר טלפוני במספר טלפון: 08-6792577

הליך בקשה לרישיון עסק בעיר אשקלון מחולק למספר שלבים:

  • שלב ראשון – קבלת הבקשה ובחינה ראשונית ע"י המחלקה לרישוי. רק בקשות המכילות את כל המסמכים והאישורים הנדרשים תעבורנה להמשך טיפול אחרת יוחזרו לבעל העסק להשלמת החומר הנדרש.
  • בשלב השני – תיבדק ההתאמה בין התכניות לדרישות של חוק רישוי עסקים.
  • בשלב השלישי – הבקשה מועברת לנותני האישור השונים: משרדים ואגפים רלוונטיים להליך הרישוי כמו מערך הכיבוי, משטרה, המשרד לאיכות הסביבה וכו'. בשלב זה יוחלט האם לקבל או לדחות את הבקשה בהתאם להערות של נותני האישורים. במידה והבקשה נדחית נשלחת הודעה מנומקת לבעל העסק.
  • שלב אחרון – הנפקת רישיון העסק בתנאי שמולאו כל התנאים הרשומים בחוק.

הליך הוצאת רישיון עסק הינו הליך בירוקרטי המערב אגפים ומשרדים שונים. ברוב המקרים, הדרישות רבות ולעיתים לא לגמרי ברורות ולכן מומלץ להשתמש ביועץ בתחום לפני התחלת התהליך ובכך לחסוך זמן רב בריצות ועוגמת נפש. ליווי בתהליך הגשת בקשה לרישיון יכול לחסוך משאבי זמן רבים והכנת תיק הבקשה פשוטה הרבה יותר כאשר יש מי שמבין בדיוק מהם המסמכים, האישורים והשרטוטים הנדרשים עבור סוגי העסקים השונים.

החברה לרישוי עסקים מעניקה שירותי ליווי וייעוץ לעסקים ורשתות במטרה להקל על בעל העסק בהליך הרישוי.

החברה לרישוי עסקים תשמח לסייע בטלפון: 08-9316127  או דרך השארת הפרטים באתר האינטרנט בקישור הבא.