פרטי מחלקת רישוי עסקים ב"ש הינם:

טלפון: 08-6463639

כתובת מחלקת רישוי עסקים ב"ש:

בניין העירייה כיכר מנחם בגין 1 באר שבע

שעות קבלה: ימים ב',ה' 9:00-13:00   ג' 16:30 – 18:30

שעות מענה טלפוני: א-ה 8:00 – 9:00 ,  13:30 – 15:30

באר שבע רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים בב"ש מטפלת בעסקים הטעונים ברישיון עסק הנמצאים בשטח שיפוטה.

מחלקת רישוי עסקים באר שבע פועלת בשיתוף עם כמה מדורים –

1. רישוי עסקי מהיבטי תכנון ובניה –  המופקדת על יישום חוק התכנון והבנייה אל מול חוק רישוי עסקים. למעשה כל עסק שפעילותו כרוכה במבנה פיזי עובר גם דרך מחלקה זו. המחלקה נותנת מידע מקדמי ליזמים בכל הקשור למבנה הפיזי (חריגות בניה, שימושים חורגים וכו'),  ובמסגרת בקשה לרישיון עסק בודקת התאמת התוכנית למצב הקיים והתאמה להיתרי הבנייה הקיימים במקום.

2. מחלקת פיקוח ואכיפה – משמשת לאכיפת חוק רישוי עסקים על עסקים חדשים בעיר ועל עסקים הפועלים ללא רישיון עסק. המחלקה מאתרת עסקים שאין להם רישיון עסק במרחב המוניציפלי של העיר באר שבע ומנחה אותם מה עליהם לעשות על מנת להוציא רישיון עסק בבאר שבע. במידה והעסק לא עשה מספיק במהלך תקופת זמן כדי לקדם את התהליך להוצאת רישיון העסק או אינו עומד בדרישות, הנושא עובר למחלקה המשפטית.

3. מחלקת ביקורת עסקים – מטפלת בכל העסקים טעוני הרישוי מההיבט התברואי. המחלקה מקיימת ביקורות סדירות לעסקים הפועלים בתחום המזון (מסעדות, בתי קפה, קיוסקים, אולמות אירועים וכו'), בעסקים המספקים טיפולים לא רפואיים, בבריכות שחיה ומקוואות ובמפגעי תברואה.

רישוי עסקים בבאר שבע