השכן שלכם הציב מחסן בחצר? או שמה צימר שלם נבנה תוך הכרזה כי מדובר בשטח הפרטי שלו? כמה שכנים מעוניינים להוסיף גדר? השכנה פתחה מספרה או גן ילדים אצלה בדירת המגורים?


מסתבר שללא היתר בניה עבור תוספות אלו והחרגת השימוש שלשמו המבנים יועדו אינה חוקית מה שמאפשר לכם להשיג צו הריסה או למנוע זאת.

היתר בניה - רישיון הכרחי לפני בניה/שינוי מבנה

במדינת ישראל חלה החובה על הוצאת היתר בניה עבור כל סוג בניה במטרה לשמור על איכות החיים של האוכלוסייה. על אף שקיים חוק המגדיר באופן ברור את נהלי הבניה עדיין הבניה הבלתי חוקית בישראל הולכת ומתעצמת. למיגור התופעה מופעלים על העוברים על החוק ובעלי הקרקעות קנסות קשים וצווי הריסה. עסק ללא היתרי בניה לא יקבל רישיון עסק.

מתי ועבור מה יש להוציא היתרי בניה?

לפי החוק, כל הפעולות השונות המבוצעות על גבי הקרקע מחויבות ברישיון ולכן יש להוציא היתרי בניה כאשר מעוניינים בהקמת מבנה או בשיפוץ ו/או הוספה למבנה הקיים בקרקע. חשוב לציין כי גם במקרה של הריסת מבנה יש להוציא רישיון מתאים.

החוק מתייחס לבניין אולם הכוונה היא עבור כל מבנה הנבנה מאבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או אחר. כמו כן, שם החוק דגש גם על כל חלק המקושר למבנה באופן כלשהו בין אם מדובר בקיר, גדר או אחרים. גם כאשר מדובר בסגירה של חלל ע"י קיר בטון או זכוכית או בבניית מרפסת עץ סמוכה למבנה, ואפילו בהצבת קרון באופן קבוע יש צורך בהיתר מתאים. היתרי בניה נדרשים גם עבור סככות ניידות, אוהלים באזורים ציבוריים כמו בתי מלון או מסעדות המשמשים לקירוי עונתי ואפילו קרוניות או בקתות ניידות. ע"פ החוק כל מבנה המתקיים בו "יסוד הקביעות" הוא מבנה המצריך היתר בניה גם אם הוא בשימוש זמני/עונתי.

כיצד מוציאים היתר בניה?

בקשה להיתר בניה נעשית למול הועדה המקומית ברשות המקומית בה מתוכננת הבניה. הבקשה להיתר בניה מוגשת ע"י בעל מקצוע מוסמך וכוללת מפות, שרטוטים ותוכניות בניה החתומות ע"י כל הנוגעים בדבר, החל מבעל זכות על הקרקע, עורך ומבקש ההיתר, אחראי לביצוע שלד, ואחראי על הביקורת במבנה.

כאשר מדובר בשינוי מבנה משותף, כמו בית דירות למשל, ישנו צורך להחתים את כל בעלי הדירות בבית המשותף. במידה ואין הסכמה של כל הדיירים לא יינתן היתר, אולם, ניתן להגיש בקשה להיתר אם הוכח שהדיירים המתנגדים קיבלו לרשותם את כל המסמכים האמורים. דיירים המתנגדים לשינויי מבנה יכולים להתנגד לבקשת ההיתר למול הועדה האחראית ברשות המקומית ורק לאחר שמיעת שני הצדדים תחליט הועדה אם להיעתר לבקשה.

בכל מקרה לפני הגשת הבקשה להיתר בניה יש לשלם את כל האגרות הנלוות לבקשה.

הועדה המקומית האחראית לנושא הרישוי פועלת ע"פ חוק תכנון ובניה ולכן לא תאשר בקשות להיתרי בניה שאינם תואמים את ייעוד הקרקע.

לפרטים נוספים בקרו בעמודאודות החברה לרישוי עסקים.