היתרי בניה הם היתרים הנדרשים על מנת לבצע פעולות מקרקעין שונות, כמו הקמת מבנה, תוספות בניה, הריסת מבנה או כל שינוי אחר.היתרי בניה נדרשים בעיקר על מנת למנוע כל מקרה של צפיפות או רעש יתר וכתוצאה מכך פגיעה באיכות החיים ובמראה של העיר. גם עסק, כחלק מתהליך הרישוי בדרך לקבלת רישיון עסק, נדרש לקבל היתרי בניה במקרים שונים, על מנת שיוכל לפעול כחוק.
כמו קבלת רישיון עסק או היתרים אחרים, כך גם קבלת היתרי בניה לעסק נחשבת להליך בירוקרטי מורכב ומסורבל, שעלול להתארך זמן רב. על מנת לייעל את התהליך, מומלץ לפנות אל חברת רישוי עסקים, אשר תסביר לך בדיוק לאילו היתרי בניה אתה זקוק ותסייע לך לקבל את האישורים הנדרשים  מהר יותר.

סוגי היתרי בניה לעסק

על מנת לקבל היתרי בניה לעסק, על בעל העסק להגיש בקשה לקבלת היתרי בניה מתאימים אל הרשות המקומית לתכנון ובניה, אשר באחריותה לוודא כי כל שטחי הרשות המקומית המדוברת עומדים בתקני הבניה שנקבעו בתכנית בניין עיר. לבקשה לקבלת היתרי בניה יש לצרף תכניות מדויקות של המבנה הקיים והשינויים, אשר שורטטו בסיועם של בעלי מקצוע כמו מהנדסים ואדריכלים.
קיימים מספר סוגים של היתרי בנייה לעסק, המונפקים על ידי הרשות המקומית לתכנון ובניה, לפניכם העיקריים שבהם:
היתר עבור תוספות בניה – מדובר בהיתרי בניה הדרושים לבעלי עסקים אשר מעוניינים להוסיף תוספת כלשהי למבנה שלהם. לדוגמה: פרגולה חיצונית, גדר, גלריה, הוספת מקומות חניה ואפילו הוספת אנטנה. היתרי בניה מסוג זה נדרשים בכל הרחבה של העסק. כאשר מדובר בהרחבה שאינה משמעותית, ניתן להגיש בקשה להיתר עבור הרחבה מצומצמת ולזרז את התהליך. היתרי בניה לשימוש חורג – בכל רשות מקומית קיימת תכנית בניין עיר (תב"ע) בה מוגדרים ייעודי הקרקעות בכל רחבי הרשות – שטח ציבורי, שטח המיועד לתעשייה, חינוך, מגורים, חקלאות וכדומה. כאשר ייעוד של עסק מסוים אינו מתאים לייעוד הקרקע, על בעל העסק להגיש בנוסף לבקשה לקבלת רישיון עסק גם בקשה לקבלת היתרי בניה לשימוש חורג, אשר יאפשרו לו להפעיל את העסק למרות שייעודו שונה מייעוד הקרקע המקורי.
היתרי בניה עבור בניית עסק חדש – לפני הקמת עסק חדש מהיסוד, על בעל העסק לקבל מהרשות המקומית היתרי בניה.
היתרי בניה עבור הריסת עסק – גם על מנת להרוס מבנה מסוים, על בעל העסק לקבל היתרי בניה על מנת לבצע זאת.
היתרי בניה עבור שינויים בתוך המבנה – בעת הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק, מגיש בעל העסק גם תכנית המפרטת את מבנה העסק ותשריט של העסק. על מנת לבצע כל שינוי בחלל הפנימי של בית העסק, יש לקבל היתרי בניה לפני ביצוע השינוי הרצוי.