כל מה שחשוב לדעת על היתרי בניה

מעוניין להוסיף גלריה חדשה? להציב סככה בחצר המפעל? לשנות יעוד מבנה קיים? על פי החוק בישראל, לא תוכל לעשות זאת מבלי שתקבל לכך היתר בניה כחוק.

מהם היתרי בניה?

היתר בניה הוא המושג לסוג האישורים הדרושים לאדם, על מנת שיוכל להכניס שינויים במבנה או בשטח שמצוי ברשותו. היתר בניה ניתן מטעם הועדה של הרשות המקומית לתכנון ובנייה ומטרתו היא לדאוג שכל השטח הכפוף לרשות המקומית, עומד בתקני הבנייה שנקבעו מטעמה לאזור זה.

לאחר תכנון התוספת נשלחות תכניות העבודה אל הוועדה לתכנון ובנייה. כאשר תתקבל ההחלטה בנושא זה בוועדה, תשלח החלטת ועדה אל האדריכל ולקוחו הכוללת דרישות לצורך אישור סופי. לאחר המצאת כלל האישורים הנדרשים וטיפול בכל דרישות הועדה יתקבל היתר בניה, להיתר יצורף מסמך שיפרט את התנאים בהם צריכה הבניה לעמוד.

סוגים של היתרי בנייה

קיימים ארבעה סוגים של היתרי בניה אשר מתייחסים לסוגים שונים של שינויים ותוספות שניתן לבצע במבנה או במגרש קיים. חשוב לציין, שבהגשת בקשות לקבלת היתרי בניה, יש להקפיד לעבור על השרטוטים עם בעלי מקצוע מתאימים (מהנדס, אדריכל, הנדסאי)  על מנת לוודא שהתכניות עומדות בסטנדרטים העירוניים. בדיקה מעמיקה של התכניות תעזור לעבור את התהליך במהירות וביעילות ובמניעת סחבת בתהליכים בעלי חשיבות גבוהה, כמו רישוי עסקים.

סוגי היתרי בניה:

היתרי בנייה לבניית מבנים והריסה של מבנים קיימים

כאשר אדם מעוניין להקים מבנה חדש, עליו לשלוח אל הוועדה לתכנון ובנייה תכניות מפורטות של המבנה, אשר יכללו: שרטוט הנדסי, תרשימי מערכות (ביוב, מים וכו') ואף פירוט של אזורים חיוניים שונים (למשל, חניה, אשפה). חשוב לציין, שקבלת היתר בניה עבור בניית מבנים חדשים תותנה בהמצאת אישורים מטעם גופים נוספים, כגון: שירות מכבי האש, מחלקת התברואה, משרד הבריאות ועוד.

היתר בניה של תוספת למבנה

ההליך של קבלת היתרי בניה עבור תוספות למבנים אינו שונה במהותו מההליכים האחרים, אך עבור תוספות בנייה מסוימות קיים הליך מקוצר יותר. על מנת לייעל תהליכי בנייה המוגדרים בחוק כ"עבודה מצומצמת" (למשל – התקנת אנטנות, פרגולות, גדרות וכו'), ניתן להגיש לוועדה המקומית טופס לקבלת היתר בניה עבור עבודה מצומצמת, אשר הליך קבלתו הוא מהיר יותר מההליך הרגיל.

היתר בניה לשימוש חורג במבנה

שימוש חורג מוגדר כשימוש במבנה בניגוד לייעודו המקורי, כפי שהוא מופיע בתכנית ההיתר המקורית. היתרי בנייה מסוג זה מותנים בדרך כלל בפרק זמן כלשהו, וחשיבותם היא רבה במיוחד בתחום של רישוי עסקים , מפני שקבלת היתר בנייה הוא צעד בסיסי בהליך קבלת רישיון העסק.

היתרי בנייה להכנסת שינויים פנימיים במבנים משותפים

היתרי בנייה אלה נפוצים בדרך כלל בין בעלי דירות, אשר מעוניינים להכניס שינויים בדירתם. מדובר בשינויים שיהיו בעלי השפעה על שלד הבניין או אחת מהמערכות המשותפות שמותקנות בו (למשל, מערכת המים).

חשוב לדעת כי גם לשם הצבת מבנים זמניים כגון קראוונים, או מבנים פעוטים כגון שלטים, גדרות וכדומה, מחייב החוק את היוזם בהוצאת היתרי בנייה. לכן, מומלץ מאד להיוועץ בבעל מקצוע מתחום האדריכלות לפני הכנסת שינויים במבנה או בסביבתו, על מנת לקבל היתר בניה בזמן ולהימנע מאי נעימויות, הוצאות מיותרות ו/או שלילת רישיון עסק.

תיקון 101 לחוק התכנון והבנה

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 הינו תיקון נרחב ומקיף לחוק התכנון אשר מטרתו להביא לקיצור, ייעול ופישוט הליכי התכנון והבניה. תיקון 101 לחוק משפיע רבות על הליכי הרישוי: ייעול ופישוט הליכי רישוי הבניה, שיפור השירות שניתן לציבור, הסרת העמימות – מידע שלם ומלא לפני הגשת הבקשה להיתר, מכוני בקרה כזרוע של מהנדס הוועדה בתהליך הרישוי, ריכוז הליכי האישור של גורמים חיצוניים במקום אחד – מכון הבקרה והקמת מערכת ”רישוי זמין“ – הגשה מקוונת וניהול תהליך הבקשה מתחילתו ועד לסיום הבניה.

במסגרת הרפורמה, פורסמה רשימת עבודות שאינן נדרשות עוד בהליך של היתר בניה או עוברות להליך של היתר בניה מצומצם. לדוגמא: פרגוד חורף (קירוי עונתי), הקמת ביתן שומר, הקמת פרגולה, מצללה, הקמת מתקני מיזוג או טיהור אוויר על הקיר ועוד.