תב"ע – תכנית בניין עיר, נועדה על מנת לתכנן ולהסדיר כל בנייה בשטח עירוני ולקבוע את ייעוד הקרקע. כמעט לכל עיר יש תוכנית בניין עיר מאושרת, אשר מטרתה היא בעיקר לעשות סדר בכל הקשור לתכנון מקרקעין. ללא תוכנית תב"ע מסודרת, ייגרמו אי סדר ונזקים הן לשטחים העירוניים והן לתושבי העיר. לכן, יש להגיש ולקבל תבעות לפני כל פרויקט בנייה או נדל"ן ואף לפני כל פתיחת עסק חדש. עצם קבלת תב"ע, למעשה מאשרת בנייה או פתיחת עסק התואמת את תכנית בניין העיר בה מתקיים התהליך.

מה כוללת תב"ע?

מדינת ישראל מחולקת לערים ויישובים רבים. בכל רשות מקומית כזו, ממונה ועדה מקומית לתכנון ולבנייה, אשר אחראית להסדרת תהליכי בנייה ורישוי שונים בעיר. כמעט לכל רשות מקומית יש תב"ע עירונית מאושרת על ידי הממשלה. תב"ע מורכבת משני חלקים – מפה המתארת את הרחובות, הגושים, החלקות וכדומה ותקנון המפרט את זכויות הבנייה בשטחים השונים, כמו אחוזי הבנייה, גובה הבנייה, עיצובים שונים ועוד. כל תב"ע מקומית המוגשת לאישור הממשלה צריכה להתאים למבא"ת – מבנה אחיד לתכניות.

תפקידה של ועדת תכנון ובנייה מקומית הוא לדאוג כי תהיה התאמה בין הפרויקטים ובתי העסק הנבנים לבין תכנית בניין העיר, בכמה היבטים:

ייעוד השטחים – כל תב"ע עירונית נחלקת לשטחים בעלי ייעודים שונים – שטחים המיועדים לחקלאות, שטחים המיועדים למגורים, שטחים המיועדים לתעשייה, שטחים המיועדים למסחר, שטחים המיועדים לבילוי (פארקים וכדומה), מוסדות חינוך ועוד. בעת מתן אישור תב"ע לשם בניית פרויקט או רישוי עסק, תיבדק ההתאמה בין סוג הפרויקט או העסק והתאמתו לייעוד הקרקע.
אחוזי הבנייה – בכל תכנית בניין עיר מפורטים אחוזי הבנייה המותרים. לדוגמה: שטח בו מותר לבנות וילות, שטח בו ניתן לבנות בניינים בני ארבע קומות בלבד, שטח בו ניתן לבנות רבי קומות. בכל תב"ע יהיו נתונים על מספר הדירות המותר בשטח מגורים מסוים, מספר המשרדים והחנויות בשטח מסחרי וכדומה. בנוסף, יוגדרו המרחקים בין גבולות השטח למבנה. שטחים כגון חניות, מרפסות, סככות וכדומה, לעתים נחשבים במסגרת תב"ע באחוזי הבנייה ולעתים נחשבים לתוספת בנייה.
ישנן רשויות מקומיות אשר דורשות בשטחים מסוימים אחידות אדריכלית. גם עניין זה מוגדר על ידי תב"ע. לדוגמה: אזורי וילות ללא גגות רעפים, או בירושלים – חיפוי קירות חיצוניים באבן ירושלמית.

תב"ע – מהי חשיבותה?

השגת אישור תב"ע היא לעתים תהליך ביורוקרטי ארוך ומתיש, אך בכל זאת, בנייה ללא תב"ע תגרום לאנדרלמוסיה מוחלטת ומכאן בעצם חשיבותה של תכנית בניין עיר. במידה ואין התאמה בין תב"ע עירונית לבין תכנית הבנייה, יש להגיש תכנית בנייה מפורטת, אשר צריכה אישור של ועדת תכנון ובנייה מקומית או מחוזית. בנייה ללא אישור זה, מהווה עבירה על החוק.