תבע (תוכנית בניין עיר) היא הכלי העיקרי המאפשר למדינה, לרשויות המקומיות ולוועדות השונות לתכנן הבניה, להגדיר את ייעודם של שטחים ולקבוע את התקנות והתנאים לבנייה. באמצעות תבע קובעת המדינה את השימוש שיעשה בכל שטח ומגרש, בכך קובעת עבור יזמים את גבולות הגזרה והאפשרויות העומדות בפניהם.

מהם הדגשים של תבע למבנים ציבוריים ?

בעת תכנון תבע הרי שנדרשת הרשות המקומית לתת את הדעת על תכנון מבני מגורים ותכנון מבנים ציבוריים שייעודם שונה. תבע עבור מבנים ציבוריים נקבע בדרך כלל על פי צורכי העיר ובהתאם לדרישות אגפי עירייה המפעילים את מוסדות הציבור השונים. על פי תבע, מוקמים מבני ציבור בהתאמה לצורכי הציבור המתגורר בתחומי הרשות המקומית, תוך הקפדה על מילוי הצרכים של כל פלחי האוכלוסייה לגווניה השונים, בהתאמה לפיזור הגיאוגרפי של האוכלוסייה בעיר, שמירה על תקני הבטיחות ועמידה בלוחות הזמנים.
תבע של מבנים ציבוריים שם דגש רב על ניהול יעיל של משאבי הקרקע המיועדים למוסדות ציבור. זאת ועוד – בעת עריכת תבע עבור מבני ציבור מושם דגש גם על צרכיה של הרשות המקומית והתחשבות בתקציבים העומדים לרשותה, תוך בקרה מתמדת של ההוצאות וההכנסות הקשורות גם לפרויקטי בניה המבוצעים בתחומי הרשות (בין שמדובר במבני קבע המיועדים לרווחת הציבור אומבנים ניידים ) .

דגש מיוחד בהגדרת תבע של מבני ציבור מושם על מוסדות חינוך

אחד הדגשים המשמעותיים המופיעים בכל תבע של מבנים ציבוריים ברשויות המקומיות הוא מוסדות לימוד. אלה נדרשים להתאים לצרכי האוכלוסייה בעיר, לאפשר אכלוס נוח בהתחשב בגילאי הילדים ברשות המקומית ובפיזור הגיאוגרפי שלהם ובהקמת מערך הסעות עבור מי שמתגוררים רחוק ממוסדות אלה. בעת שהרשות המקומית גדלה ומתפתחת נוצר לעיתים צורך להוסיף שטחים ציבוריים המיועדים למוסדות לימוד, ובכך לשנות תבעות של הרשות המקומית ולהגדיר מחדש את ייעודם של שטחים ציבוריים. זהו תפקידה של הוועדה לתכנון ובניה הנדרשת להעריך נכונה ובצורה מדויקת ככל האפשר את צרכי החינוך של תושבי הרשות לשנים הקרובות ולהתאים את תבעות העיר לצרכים אלה.

האתגר האמיתי – הכנת תוכנית רב שנתית

האתגר הממשי העומד בפני בוני תבע ברשות המקומית הוא הצורך לחזות את צרכי הציבור לשנים הקרובות ולהתאים את תבע אל תחזיות אלה. לצורך כך, עובדת הועדה לתכנון ובניה באופן הדוק עם גורמי מטה ברשות המקומית אשר בידיהם מצוי המידע הדרוש. עבודתה של ועדה זו נדרשת לשקלל את מלוא התקציבים העומדים לרשותה של העיר או הרשות המקומית המדוברת, ולמצוא את הדרך לנצל אותם באופן מיטבי על מנת להקים מבני ציבור שישמשו את האוכלוסייה כולה, זאת בהתחשב באילוצים הנדסיים המצויים בשטח, דרישות של בעלי הון וגורמים כוחניים אחרים, המנסים לווסת את אופן בניית תבע לצרכיהם ולרצונם. עם זאת, יש לזכור כי גם תבע רב שנתית היא בסיס לשינויים שעשויים לחול בה, וכי עבודתה של הועדה לתכנון ולבניה היא לאפשר תשתית לשינויים אלה, אם וכאשר ידרשו.