עסקים רבים כוללים במסגרתם מספר סניפים שונים, הפזורים, בדרך כלל, ברחבי הארץ כולה. פתיחתם של סניפים חדשים, כחלק ממפעל או חברה המרחיבה את פעילותה. סניף חדש דורש לרוב תהליך רישוי עסקים שהוא מורכב בעשרות מונים יותר מהוצאת רישיון עסק לעסק פרטי קטן והבנת התהליך עשויה לקצר ולאפשר את הדרך אל הרשיון המיוחל. תהליך הוצאתו שלרישיון עסק עבור פתיחתו של סניף חדש שונה מהוצאתו של רישיון עסק עבור כל עסק אחר. מהם השלבים השונים הכרוכים בהוצאות של רישיון עסק זה וכיצד ניתן לעשות זאת נכון? על כך, בכתבה הבאה.

הצעדים הנדרשים מבעלי העסק לצורך קבלתו של רישיון עסק לסניף חדש

השווקים של היום מציעים, במסגרתם, רשתות רבות, הכוללות כמה וכמה סניפים. ממש בדומה לסניפים החדשים, המצוידים ברישיון מתאים, נדרשים גם הסניפים החדשים בהוצאת רישיון עסק דומה. אם כן, מהם השלבים השונים, במסגרת הוצאת רישיון עסק לסניף חדש? ראשית, לצורך בקשת רישיון עסק לסניף חדש יש לפנות אל הרשות המקומית, בה ממוקם הסניף ולהגיש מסמכים שונים, כמו: תוכנית המפרטת את פעילותו של הסניף, היתרי בנייה, תצלומים של הסניף, כתובתן של הסניף, שרטוט מבנה הסניף וכן אופן חלוקת שטחיו הפנימיים והחיצוניים של הסניף. חשוב להקפיד, בטרם הגשת מסמכים אלה, כי הינם מסמכים נכונים ומדויקים, המשקפים באופן מלא את מצבו של הסניף וכן המידע הקשור בו. לתוכניות ומסמכים אלה, המוגשים למחלקת רישוי העסקים, יש לצרף את הבקשה לצורך רישיון עסק לסניף החדש.

אופן התנהלותה של מחלקת רישוי עסקים לאחר קבלת הבקשה

עם ההחלטה על פתיחת סניף חדש לחברה מתחיל תהליך בו מעורבים גורמים שונים של רישוי עסקים כמו משרד הבריאות, משטרת ישראל, המשרד לאיכות הסביבה וכדומה, לצורך קבלתם של אישורים, הנדרשים לשם הפעלתו של הסניף החדש. לאחר ביצוע בדיקות שונות בסניף על ידי גורמים אלה וקביעתם כי סניף זה עומד בכל התקנים הנדרשים, מאשרים הגורמים את קבלתו של רישיון עסק לסניף החדש ומעבירים אישורים אלה למחלקת רישוי עסקים. בעת קבלתם של אישורים אלה, מוודאת מחלקת רישוי עסקים כי ייעודו של הקרקע עליו ממוקם הסניף, אכן תואם את ייעודו של הסניף עצמו ורק אז מתקבלת באופן מלא את הבקשה לקבלת רישיון עסק לסניף.

 קבלת רישיון עסק לסניף חדש – כיצד לעשות זאת נכון

קבלתו של רישיון עסק לסניף חדש מורכבת יותר מקבלת רישיון עסק לכל עסק אחר. פעמים רבות מבקשים בעלי העסקים לזרז זאת משום שמעוניינים להפעיל כמה שיותר מהר את הסניף החדש. ולכן, כדי שיוכלו לעשות זאת ובאופן הנכון והמקצועי ביותר, מומלץ להם לפנות אל מומחים בתחום רישוי העסקים, בעלי ניסיון בקבלתו של רישיון עסק לסניפים חדשים. ניסיון זה מאפשר פנייה נכונה והיערכות מתאימה בטרם הגשת הבקשה למחלקת רישוי עסקים וכן התנהלות מקצועית מולה לאורך כל הדרך.