לא כל עסק מחויב בהוצאת רישיון עסק ובהליך של רישוי עסקים אך חשוב מאוד לברר האם העסק שלכם פטור או לא. על מנת להוציא רישיון עסק נדרשים תהליכים ביורוקראטיים שכוללים את מחלקת רישוי עסקים בעריה או ברשות המקומית (למשל רישוי עסקים בעריית תל אביב,רישוי עסקים חיפה וכו, וחשוב להכיר אותם על מנת לבצע את התהליך בצורה מלאה.

מטרתו של רישיון עסק מבחינת המדינה

חוק רישוי עסקים משנת 1968 קובע, כי ישנם 90 סוגי עסקים המחוייבים בהוצאת רישיון עסק על מנת לפעול. הרעיון שעומד מאחורי החוק הוא רצונה של המדינה להבטיח את תושביה, ולוודא כי עסקים שונים המוקמים ופועלים, בין אם זה עסק אקולוגי או כל עסק אחר, אינם פוגעים בהם. מטרתו של רישיון עסק היא להבטיח שמירה על איכות הסביבה, למנוע מטרדים ומפגעים, למנוע סכנות לשלום הציבור, להבטיח כי אותו עסק אקולוגי או כל עסק אחר בטוח מפני שוד או התפרצות, וכן פועל בהתאם לחוקים של מכבי אש, להבטיח את בטחונם של העובדים, הלקוחות וכל מי שמצוי בסביבת העסק, למנוע סכנות של מחלות של בעלי חיים ובני אדם ולמנוע זיהומים וכן להבטיח את בריאות הציבור תוך שמירה על תנאי תברואה נאותים.

מהסיבה הזו, כל מי שרוצה להוציא רישיון עסק לאולם אירועים או כל מי שרוצה להוציא רשיון עסק למפעלים או עבור עסק אקולוגי מחוייב בתהליך של הגשת הבקשה, משום שאלו עסקים שנוגעים לשלום הציבור והסביבה. לעומתם, ישנם עסקים שונים שאינם מחייבים רישיון עסק וחשוב לבדוק לאיזה צד אתם משתייכים כאשר אתם מקימים עסק חדש.

איך מוציאים רישיון עסק?

לפני הכל, חשוב לוודא האם העסק שאתם עומדים להקים מחוייב בהוצאת רישיון עסק או לא. תוכלו לברר זאת בכל אגף רישוי עסקים של המועצות והרשויות המקומיות, או אצל בעלי מקצוע המתמחים בכך. דעו כי אם אתם מקימים עסק אקולוגי למיחזור, או בית מרקחת, או בית הארחה, הרי שאתם מחוייבים בתהליך. אם אתם לא בטוחים, עדיף להיות בצד הבטוח ולברר.

בשלב הראשוני בדרך אל רישיון עסק תידרשו להגיש בקשה לקבלת רישיון עסק זמני. הבקשה חייבת להיות מפורטת ומדוייקת. לאחר מכן ידון אגף רישוי העסקים במקרה שלכם, ויברר לאילו רשויות העסק נוגע: במידה וזהו עסק אקולוגי, הרי שהרשויות הרלוונטיות עבורו הן המשרד לאיכות הסביבה, המשטרה, משרד החקלאות ומשרד הבריאות, כמו גם מכבי האש. כל אחת מהרשויות הללו תגיע אל העסק בצורה נפרדת ועצמאית, ותבדוק את הפרמטרים הנוגעים לה. במידה ויימצאו ליקויים או נקודות לתיקון או שיפור, תקבלו רשימה מסודרת שתהיו מוכרחים לבצע בהתאם. רק לאחר תיקון כל הנקודות ועמידה בכל התקנים של כל אחד מהגורמים הללו, יוכל אגף רישוי העסקים להעניק לעסק שלכם רישיון עסק כחוק.