חוק רישוי עסקים נחקק בשנת 1968, במטרה לפקח על פעולת עסקים שונים ולהסדיר את פעילותם. במסגרת החוק, מחויבים עסקים מסוימים (לא כולם) בהוצאת רישיון טרם תחילת פעילותם, במסגרת חוק רישוי עסקים זה הם מחויבים לתקנות והחוקים שנקבעו בחוק. מטרתו של רישיון עסק הינה להגן על האינטרסים של בעלי מקצוע ובעיקר את הציבור הנהנה מהשירותים שבעלי מקצוע אלו מציעים.
בעת פתיחת עסק חדש על ידי עסקים כמו בעלי מקצוע (ספרים,מובילים,מסעדנים,מנעולנים וכו) , עליהם לגשת לעיריה בה הם עוסקים, ולבדוק האם העסק החדש שלהם מחויב בהוצאת רישיון עסק.

בעיירה, יגשו אל אגף רישוי העסקים, ויקבלו שם את כל המידע הדרוש להם בטרם הוצאת הרישיון, על מנת שיוכלו לעשות זאת בדרך המהירה והאפקטיבית ביותר. חשוב לדעת כי לא כל בעלי מקצוע נדרשים להוצאת רישיון לעסק שלהם, וכי הצורך קשור בעיקר במהות העסק ובסוגו, לראיה – מי שהינו עוסק פטור, אינו מחויב בדרך כלל בהוצאת רישיון לעסק שלו.

קהל היעד לקבלת רישיון לעסק הוא בעלי מקצוע בעלי העסק, או עסקים המנהלים אותו. חשוב לדעת שמי שחתום על רישיון העסק הוא בעליו הרשמי מבחינת העירייה בה נמצא ופועל העסק באופן סדיר.

כיצד מתקיים תהליך רישוי עסק עבור בעלי מקצוע ?

חשוב לדעת שקבלת רישיון לעסק עשויה להיות ממושכת, לנוכח הצורך בקבלת אישורים מגופים שונים הקשורים בהפעלתו, דוגמת היתרים הנדרשים ממכבי האש, משטרת ישראל, משרד התחבורה ואחרים, הקשורים לתחום הפעולה של העסק (עסק בתחום שיפוצים למשל, יידרש לאישורים אחרים מעסק בתחום המזון). לפיכך בעת פתיחת עסק חדש, נדרשים בעלי מקצוע העומדים מאחוריו להגיש את בקשת הרישוי לעירייה מוקדם ככל האפשר, על מנת שלא תידחה פתיחתו בשל אי קבלת הרישיון במועד.

חשוב כי במקרה שנעשים שינויים בעסק (דוגמת שיפוצים ) , נדרש לעדכן את אגף רישוי העסקים בעירייה מוקדם ככל האפשר, על מנת לקבל אישור ולוודא, כי הליך שיפוצים או כל הליך אחר בעסק, אינו גורע מהרישיון שניתן לו.

בקשת רישיון לעסק מבוצעת על טופס הקיים לצורך זה, בו נדרש בעל העסק לציין את הפרטים הרלוונטיים אליו, דוגמת סוג העסק, מקומו, מיהם הגורמים המפעילים אותו, וכיוצא באלה. העירייה תבקש את ההיתרים המתאימים לפתיחת העסק, ועם קבלתם תעביר את הרישיון לרשות המאשרת, על מנת שתיתן גושפנקה לרישיון המיוחל.

רישיון עסק נחלק לשלושה סוגים – רישיונות הניתנים לצמיתות, רישיון תקופתי הניתן לתקופה של שנה אחת, שלוש שנים או חמש שנים, ורישיון זמני הניתן לעסקים עונתיים (דוגמת קייטנה). במקרים מסוימים, ישנה אפשרות לקבל היתר הפעלה לעסק למשך זמן שאינו עולה על שנה אחת, במהלכה תיבחן פעילותו על ידי הגורמים המתאימים ויקבע האם יקבל רישיון קבוע, אם לאו.

מהם היתרונות בהוצאת רישיון לעסק עבור בעלי מקצוע ?

1. רישיון עסק נדרש עבור בעלי מקצוע המבקשים לקיים קשרים עם גופים ציבוריים. ללא הרישיון, לא יתכנו קשרים עסקיים מעין אלה.
2. בעלי מקצוע בתחום התיירות שברשותם רישיון עסק, יזכו לקבל פרסום מטעם משרד התיירות.
3. בעלי מקצוע הנדרשים לשחרר ציוד או סחורות מהמכס, יזכו בעדיפות במידה ולעסק שלהם קיים רישיון כחוק.
4. השתתפות בירידים שונים אפשרית רק עבור בעלי מקצוע שבידיהם רישיון עסק כחוק.
5. בנושאי ביטוח, יזכה עסק בעל רישיון להגנה וגיבוי, לעומת עסק ללא רישיון שעלול להיות מואשם ברשלנות
6. וסיבה אחרונה – בעלי מקצוע המחזיקים ברשיון לעסק שלהם, זוכים במוניטין טוב יותר מול הגופים איתם הם עובדים, גם כשמדובר בגופים פרטיים ועסקיים.