אם אתם מתכננים לפתוח עסק חדש, כדאי שתדעו כי יהיה עליכם לבצע תהליך של רישוי עסקים לצורך קבלתו של רישוי עסק מתאים, שיאפשר את פעילותו של העסק שלכם. בהתאם לחוק רישוי עסק, שנחקק בשנת 1968, מחויב כל עסק בהליך של רישוי עסקים לצורך הוצאתו של רישוי עסק מתאים, וכל זאת על מנת להבטיח כי עסק זה איננו פוגע בבריאות הציבור, באיכות הסביבה, בעובדיו וכי עומד בכל הכללים והתקנות, שנקבעו. אם כן, כיצד מתנהל הליך רישוי עסקים ומה כולל במסגרתו? על כך, בכתבה הבאה.

מה חשוב לדעת בטרם תחילתו של הליך רישוי עסקים

בטרם פנייתכם אל מחלקת רישוי עסקים לצורך קבלתו של רישיון עסק, חשוב כי תפנו למחלקה זו לצורך בירור מקיף באשר לפרטים השונים, אותם תדרשו למסור במסגרת בקשה זו. כמו, למשל, מידע באשר לאופן הליך רישוי עסקים זה וכן האם העסק שלכם נידרש ברישיון? במסגרתו של חוק רישוי עסקים, נדרשים 100 סוגי עסקים שונים בהוצאתו של רישיון עסק. ולכן, אם העסק שלכם איננו נכלל ברשימה זו, הרי שפנייה לצורך קבלת הרישיון, מיותרת.

הכנת תכנית העסק

במסגרת הליך רישוי עסקים, תידרשו בהצגת תכנית עסק, לצד הבקשה לרישיון העסק. תוכנית עסק כוללת, במסגרתה, פרטים שונים, הקשורים בעסק עצמו, וכל זאת בהתאם לחוק תכנון הבנייה וכן חוק רישוי עסקים. לצורך הכנתה של תכנית זו תוכלו להיעזר במהנדס, מטעמה של מחלקת רישוי עסקים, שינחה אתכם באופן ברור ומקצועי כיצד להכין תוכנית זו ומה עליה לכלול במסגרתה (אישורים, תרשימים, טבלאות ועוד). רק לאחר אישורה של תכנית העסק על ידי המחלקה הרלוונטית, תוכלו להמשיך, במסגרת הליך רישוי עסקים, אל הגשת הפנייה לקבלתו של רישוי עסק.

מה כוללת במסגרתה הבקשה לרישוי עסק וכיצד היא נבדקת

במסגרת הליך רישוי עסקים, אתם נדרשים בהגשתה של בקשה לצורך קבלת רישוי עסק. על בקשה זו לכלול את תכנית העסק שלכם, את תוכניות הבטיחות על פי הנחיותיו של מהנדס התכנון, את שובר תשלום האגרה בגין בקשה זו וכן מסמכים שונים, הקשורים לעסק שלכם, אותם דורשת מחלקת רישוי עסקים.

אישור הבקשה

השלב האחרון של הליך רישוי עסקים כולל את שלב הבדיקה ואישור הבקשה. לאחר קבלת הבקשה לרישוי עסק, דנה המחלקה לרישוי עסקים בבקשה זו ומחליטה האם לאשר את הבקשה או לסרב לה. במידה ואכן אושרה הבקשה במסגרת רישוי עסקים, היא מועברת אל המחלקות העירוניות השונות, הרלוונטיות לתחום זה, לצורך קבלת חוות דעת נוספת. לאחר שכל הגופים השונים, הקשורים בהליך רישוי עסקים, מחליטים כי אכן יש מקום לאשר רישוי עסק, מונפק האישור המיוחל.