לא בכל יום אנחנו פותחים עסק. פתיחת עסק גוררת עמה הכנות שונות, ומלבד הכנת התכנית העסקית של העסק, גם קבלת ההיתרים המתאימים מרשויות המדינה השונות.אנחנו יודעים, כי על מנת שעסק יוכל לגבות כסף על העסק להיות רשום במשרדי מס ערך מוסף, מס הכנסה ובביטוח הלאומי. אולם לעתים לא די באלה, ויש צורך לקבל רישיון עסק מאת העירייה. האם כל עסק צריך רישיון עסק? אילו עסקים – אם בכלל – פטורים מקבלת רישיון עסק, וכיצד תדעו אם העסק שלכם הוא אחד מהם.

חוק רישוי עסקים בישראל

בתוך חוק רישוי עסקים, מפורטים סוגים שונים של עסקים אשר הם אלה שטעונים רישיון עסק על פיו. על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 ישנם עשרה תחומים, אשר עסקים בתחומים אלה צריכים להצטייד ברישיון עסק, ואלה הם: בריאות רוקחות וקוסמטיקה, דלק ואנרגיה, חקלאות ובעלי חיים, מזון, מים ופסולת, מסחר ושונות, עינוג ציבורי נופש וספורט, רכב ותעבורה, שירותי שמירה ואבטחה, תעשיה ומלאכה. מהרשימה ניתן להבין, כי משרדים שונים אינם צריכים רישיון עסק, וכך גם חנויות לממכר בגדים או נעליים, למשל. אם כך הצעד הראשון בפתיחת עסק משלכם, הוא לברר אם העסק שלכם צריך רישיון עסק.
ברוב המקרים, עסקים טעונים רישיון עסק מטעם המועצה המקומית בה הם פועלים. ככל שהעסק גדול יותר – מפעלים ותעשייה למשל – כך גם ההליך של קבלת רישיון עסק עבור העסק המסוים עלול להיות ארוך וסבוך יותר. צריך לזכור, כי מטרת רישיון עסק היא להבטיח כי העסק עומד בתקנים וברמת הבטיחות הדרושה, כדי להבטיח את שלום הציבור, בין אם מדובר בעובדי העסק, לקוחות המבקרים בעסק או צרכנים הצורכים את התוצרת של העסק (במקרה של מפעל למשל).

כדי להיות בטוחים שאתם פועלים נכון, ניתן להיוועץ עם חברות המציעות ייעוץ בהליך קבלת רישיון עסק מטעם מועצות מקומיות שונות. מומחים אלה יידעו לומר לכם אם העסק שלכם טעון רישיון, וכיצד לפעול על מנת להבטיח את קבלת הרישיון ללא עיכובים. עיכובים בעבור עסקים בכלל ועסקים חדשים בפרט, יכולים להיות בעלי משמעות כבדה מבחינה כלכלית על פעילות העסק ורצוי מאוד להימנע מהם.

אם אני צריך רישיון עסק – למי אני פונה?

לרוב, במועצות המקומיות קיים אגב רישוי עסקים אשר הוא האמון על הסיוע והנפקת רישיון עסק לעסקים השונים בעיר. מחלקות אלה אינן מסתפקות בדרך כלל בהנפקת רישיון עסק ומציעות סיוע ליזמים ובעלי העסקים, כדי לעודד את הפעילות העסקית בעיר, שהיא אינטרס חשוב של המועצה המקומית. אגפים אלה מסייעים בהוצאת רישיון עסק על ידי מתן מידע ועל ידי צמצום הבירוקרטיה ככל הניתן. במועצות המקומיות המבוססות יותר, מלבד רישיון עסק והנפקתו, מסייעות מחלקות אלה אפילו במתן אמצעים כגון הצבת כסאות בבתי קפה, סיוע עם קירוי וחיפוי לעסקים ועוד.