חוק רישוי עסקים מחייב כל בעל עסק שהוא טעון רישוי להוציא רשיון עסק, במועצה המקומית או בעירייה שבה נמצא העסק. רישיון העסק משמש כחותמת המאשרת כי העסק עומד בכל הקריטריונים והתקנות שנקבעו ע"י הרשויות השונות, וכי זהו עסק שאכן דואג לבטיחותם ולבריאותם של העובדים בעסק  ושל הלקוחות המגיעים לעסק.

העיקרון שהניע את המחוקקים לחוקק את חוק רישוי עסקים היה, שחובתה של המדינה לשמור על שלום תושביה. המדינה צריכה למנוע מצב של אנרכיה שבו כל אלמוני יוכל לפתוח עסק כראות עיניו, ולכן היא דורשת מהעסקים טעוני הרישוי להוציא רשיון עסק. רשיון המאשר כי הם אכן פועלים בהתאם לתקנות ולקריטריונים של הרשויות השונות של המדינה כמו משרד הבריאות, המשטרה, רשות הכבאות, המשרד לאיכות הסביבה ועוד רשויות נוספות.

עסק טעון רישוי שאין לו רשיון עסק, הוא בעצם עסק שלא עומד בדרישות של הרשויות ולכן הרשות המקומית או העיריה שבשטחה הוא פועל רשאית לפתוח נגדו בהליכים משפטיים ואף להביא לסגירתו.
עסק שעבר הליך רישוי עסק מבטיח גם לעובדיו וגם ללקוחותיו כי ננקטו כל הצעדים לשם:

שמירה על רמה נאותה של איכות סביבה
שמירה על רמת בטיחות מספקת  ועל ביטחונם של הלקוחות והעובדים המגיעים לעסק.
שמירה על בריאות הציבור העובד בעסק והמגיע לעסק.
יישום של התקנות העוסקות בתכנון ובניה, מתוך מטרה להבטיח כי המקום נבנה ופועל בהתאם לנהלים.

אמנם הוצאת רישיון עסק, היא חובתם של עסקים טעוני רישוי ע"פ חוק, אבל הליך של רישוי עסקים יש בו גם כדאיות כלכלית. עסק טעון רישוי שיש לו רשיון עסק, נהנה ממוניטין חיובי, והציבור יעדיף להשתמש בשירותיו, זה קורה במיוחד באולמות אירועים שבהם ישנה חשיבות לביטחון שמעניק הרישיון והידיעה כי העסק לא עלול להסגר לפני החתונה.

בנוסף לכך ישנם מוסדות ציבור שכלל לא מוכנים להיות לקוחות של עסקים שפועלים ללא רשיון עסק, משמעות הדבר היא שעסק שיפעל בהתאם לחוק ויוציא רשיון עסק, קהל הלקוחות הפוטנציאליים שלו יהיה גדול יותר, מעסק שהוא טעון רישוי והוא פועל ללא רשיון עסק.

קשה להעריך מה יהיה הנזק הכספי, והנזק שיגרם לשמה הטוב של חברת קייטרינג,  שמספקת שירותי הסעדה מקצועיים, באמצעות ציוד למטבח תעשייתי שיש ברשותה,  לאחר שהיא קבלה הודעה כי צפויים להיפתח נגדה הליכים משפטיים, משום שהחברה לא סיימה כראוי את ההליך של רישוי עסקים, ואין לה עדיין רשיון עסק תקף.

אז מי מכם שיש לו עסק או שעומד לפתוח עסק וודאי מבין כעת את נחיצותו של רשיון העסק, ואת התועלת שהוא מביא לעסק, ללקוחותיו ולעובדיו.