אם אתם רוצים להקים עסק במדינת ישראל אחד מהדברים הראשונים שכדאי לכם לברר הוא האם אתם מחויבים בתהליך רישוי עסקים או לא. רישוי עסקים הוא תהליך המעוגן בחוק רישוי עסקים שמגדיר כ-200 עסקים "טעוני רישוי" בהם, לדעת המדינה, יש סכנה מסוימת לפגיעה באחד מששת העקרונות השומרים על הציבור מפני פגיעה בחייו, רכושו וסביבתו. בין היתר מתייחסים העקרונות הללו לזיהומים שונים, מפגעים תברואתיים, בטיחות במקומות עבודה וכו'.

במידה והעסק שלכם כלול ברשימה העדכנית של "טעוני רישוי" עליכם לפתוח בהליכי רישוי עסקים לשם הוצאת רישיון מתאים שיאפשר לכם לפעול על פי חוק. אי ציות לחוק, כלומר הפעלת עסק בלי רישיון או בלי רישיון מתאים, יביאו אתו אפשרות לקנסות כבדים, השהיית הפעילות ואף סגירת העסק.

רשימת הצעדים הבאה יכולה לעזור לכם להבין כיצד מתנהל רישוי עסקים ומה כרוך במסגרת תהליך זה:

 בירורים מוקדמים – עוד ליפני שאתם מתחילים לשלם אגרות ולהדפיס טפסים על ימין ועל שמאל כדאי מאד ליצור קשר עם היחידה שמטפלת בנושאי רישוי עסקים באזורכם ולברר האם יש באמת צורך ברישיון ואם כן אז מאיזה סוג, האם קיים רישיון בתוקף והאם הוא מהסוג המתאים. בירור קטן שכזה יכול לחסוך לכם לא מעט התעסקויות וזמן יקר.
הכנת תכנית – במידה ויש צורך בהליך רישוי עסקים יש להמשיך ולהכין תכנית פנים שתיערך על ידי אדריכל פנים מוסמך וחתומה על ידו ועל ידי בעל העסק. התכנית כוללת 5 חלקים:
מידע מנהלתי – כתובת העסק, מס' תיק בניין, חלקה, גוש, שם בעל הנכס, שם בעל העסק, מדידת שטח כללית של הרצפה.
תרשים סביבה – תרשים בקנה מידה של 1:1250 או 1:2500 בו מסומנת החלקה הרלוונטית בקו מדגיש עם מספר החלקה כולל סימון של שלושת הרחובות הסמוכים לה  (במידה ואין יש לסמן אתר קרוב מוגדר כמו מגרש ספורט או פארק כלשהו)
תרשים מצבי של המגרש – תרשים בקנה מידה של 1:250. התרשים אמור לשקף את השטח הבנוי והלא בנוי וניתן למצוא אותן בתיק הבניין שבמחלקת ההנדסה הרלוונטית. על התרשים יש לסמן את ההיקף של העסק ואת הרחובות הגובלים בו.
תכנית של העסק – תכנית מקור בקנה מידה של 1:100, לפחות עם שני חתכי אורך ורוחב. אם במקום יש גלריה חשוב להציגה בחתן כמו גם את השירותים ואת קירות העסק.
אוורור וחישוב שטחים – בתכנית העסק המפורטת (כולל מחסן, משרד, אולמות מכירה, שירותים, מטבח וכו') יש לסמן את פתחי האוורור על פי יחס החלונות לרצפה כולל אוורור מאולץ והתקנת מזגנים.
הגשת התכנית – את כל המסמכים המוזכרים יש להגיש כיחידה אחת ב-3 העתקים.
התאמות – בשלב הבא של רישוי עסקים הנושא יועבר לאישור הנדסי ולמתן אישורי בנייה עקרוניים ומשם אל כול הגופים המתאימים.

כאמור רישוי עסקים תהליך מורכב ובהחלט מומלץ להסתייע באנשי מקצוע בעניין זה.