חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1958 קובע כי כל עסק הנדרש לרישיון עסק בתוקף החוק על פי תחום העיסוק שלו, חייב ברישיון עסק על מנת להיפתח ולהתנהל. תהליך רישוי עסקים מבוצע אל מול הרשות המקומית בה מצוי העסק, ותהליך הוצאתו מתנהל על פי דרישות אותה מחלקת רישוי עסקים בעירייה. פעמים רבות מדובר בתהליך סבוך, ממושך, הנדרש להתדיינות עם גורמים ממשלתיים שונים ונדרש לתוכנית מסודרת – לשם כך בדיוק נועדו עורכי דין העוסקים בתחום רישוי עסקים – לליווי עסקים שנתקלו בסגירת עסק עקב העדר רישיון עסק כחוק.
תפקידו של עורך דין רישוי עסקים כאמור הוא ללוות עסקים בכל שלבי הרישוי (או לידת העסק) – איתור הנכס, בדיקת המבנה אל מול חברות הנדסיות, טיפול בתב"ע (אם נדרש), הגשת הבקשה לרישיון עסק למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית וניהול התקשורת אל מול הגופים הרלוונטיים כפי שנקבע בחוק – משטרת ישראל, המשרד לאיכות הסביבה, מכבי אש, משרד התמ"ת וכו'. בהמשך, יוכל עורך דין רישוי עסקים לייעץ גם בכל הקשור לשמירה על רישיון העסק בשוטף, לסייע לבעלי העסק בהתמודדות עם ביקורות המתקיימות בעסק על ידי מחלקת רישוי עסקים של העירייה, וכמובן לטפל בכל הנושא המשפטי במידה ומתגלה הפרה של חוק רישוי עסקים.

עורך דין ונושאי תב"ע?

תב"ע היא תוכנית בינוי ערים, המפרטת את הייעוד של כל שטח ושטח המצוי בגבולות הרשות המוניציפאלית. כאשר מבקש בעל עסק להקים עסק חדש באותה עיר והוא מחפש שטח לרכישה, יידרש ממנו לבדוק את ייעוד השטח בו הוא מעוניין אל מול התב"ע, ולבדוק האם יוכל להקים עליו עסק.
הבעיה מתחילה בדרך כלל כאשר נדרש העסק להגיש בקשה לשינוי ייעוד השטח, על מנת שיהיה אפשר להקים עליו עסק חדש. במקרה זה תפקידו של עו"ד רישוי עסקים הוא לנהל את התהליך כולו – להגיש בקשה לשינוי ייעוד קרקע לוועדה לתכנון ובניה ולהגיש בקשה דומה גם למחלקת רישוי עסקים. כמובן שאותו עו"ד יוכל להגיש גם בקשה להקלות בהקמת המבנה, וכן לייעץ ביצירת תוכנית הבניה עצמה על מנת שתתאים לדרישות רישוי עסקים בנוגע לבניית עסק חדש.
הוצאת רישיון עסק היא תהליך ארוך ומפותל, שבמקרים רבים אפשר לסיימו בהצלחה ללא עורך דין רישוי עסקים . בעלי עסקים הבוחרים לקחת את הסיכון, ולעשות כן בהחלט יכולים לפעול גם באופן עצמאי, ולפנות לעו"ד רישוי עסקים רק במקרה ונוצרה בעיה בתהליך קבלת הרישיון. עם זאת, גם במקרים אלה – סוף מעשה במחשבה תחילה, ותמיד עדיף ליצור קשר עם עו"ד רישוי עסקים טרם שמתחילות הבעיות, על מנת שילווה את התהליך כולו.