רבים מבתי העסק במדינת ישראל חייבים לפעול עם רישיון עסק. מדינת ישראל משופעת בבתי עסק אשר ללא עמידה בסטנדרטים ראויים של כיבוי אש, של ניקיון, אמצעי אבטחה וכדומה עלולים לסכן את בטיחות הציבור והסביבה. על כן, רישוי לעסקים הינו הליך קבוע בחוק, בו חייב כל בעל עסק בעל נגיעה לשלום הציבור.
רישוי לעסקים מתבצע על ידי הרשויות המקומיות. בכל רשות קיימת מחלקה מיוחדת העוסקת ברישוי עסקים אשר בתחום הרשות.
אתה פותח עסק ולא יודע אם אתה זקוק לרישיון עסק או לא? אנחנו ננסה לעזור. רישוי לעסקים מחייב עסקים מתחומים שונים, לדוגמה: עסקים בתחום המזון, כגון בתי מלון, מסעדות, אולמות אירועים, עסקי שמירה ואבטחה, עסקים עם נגיעה לבעלי חיים וחקלאות, מפעלי מלאכה ותעשייה, תחנות דלק, עסקים המעניקים עינוג ציבורי, עסקים מתחום התעבורה והרכב, עסקים המעניקים שירותי ספורט ונופש, עסקים בעלי נגיעה לבריאות הציבור ועוד.
אם גם העסק שלך שייך לאחת מהקטגוריות הללו, עליך לפנות אל מחלקת רישוי לעסקים ברשות המקומית לה אתה שייך ולפתוח בהליך רישוי לעסקים. מומלץ להסתייע בחברה המתמחה בתחום רישוי לעסקים, אשר תלווה אותך לאורך התהליך ותסייע לך לקבל את רישיון העסק מהר ככל האפשר.

רישוי לעסקים – אילו מסמכים על בעל העסק להגיש?

כל בעל עסק המתחיל בתהליך רישוי לעסקים, חייב להגיש מספר מסמכים. ראשית, יש להגיש למחלקת רישוי עסקים בקשה לקבלת רישיון עסק. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ואליה על בעל העסק לצרף מסמכים נוספים:
תכנית עסק – לכל בקשה לקבלת רישיון עסק, תצורף תכנית עסק מפורטת ומקיפה. תכנית העסק תכיל למעשה את כל הפרטים הקשורים בעסק, החל מסוג העסק, ייעודו, כתובתו המדויקת, בעליו, שטחו, המערכות המותקנות בו וכיוצא בזה.
תשריט העסק והסביבה – עם הגשת בקשה לרישיון עסק במחלקת רישוי לעסקים, על בעל העסק לצרף גם תשריט מדויק של בית העסק המתאר את שטחו הפנימי והחיצוני במדויק. פתחים, חלונות, חדרים, יציאות, חניות, מתקני אשפה וכדומה. בנוסף, יצורף תשריט של הסביבה הקרובה לעסק.

רישוי לעסקים – מה בודקים?

לאחר הגשת המסמכים הרלוונטיים למחלקת רישוי עסקים, תיבדק התאמת ייעוד העסק להתאמת ייעוד השטח בו הוא ממוקם בתכנית בניין עיר (תב"ע). תב"ע מחלקת את העיר לאזורים על פי ייעודים, כלומר אלו אזורים מיועדים למסחר, אילו למגורים, אלו למטרות ציבוריות ועוד. חשוב כי ייעוד העסק יתאים לייעוד השטח בתב"ע. במידה ולא כך הדבר, יצטרך בעל העסק להגיש למחלקת רישוי לעסקים בקשה לשימוש חורג.
בנוסף, ייבדק העסק על ידי גורמים שונים, אשר יבדקו את בטיחותו ואת מצבו התברואתי. כך לדוגמה יידרש בעל העסק לעמוד בדרישות מכבי האש, המשטרה, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה וכדומה. במידה ויתקבלו אישורים כי העסק עומד בדרישות מכל הגורמים הרלוונטיים, תנפיק מחלקת רישוי לעסקים רישיון עסק.