כמו כל עסק במדינת ישראל, גם אולם אירועים נדרש ברישיון מיוחד, רשיון עסק. רישיון זה מהווה אישור רשמי, כי אולם האירועים רשאי לעסוק בתחום העיסוק, הכלול במסגרתו, מכל היבטיו השונים. במסגרתו של חוק רישוי העסקים, שנכנס לתוקפו בשנת 1968, מוגדרים העסקים השונים המחויבים בהוצאת רשיון עסק, הכוללים, ביניהם, גם גני אירועים ואולמות אירועים. ולמרות זאת, למרות היותו כחלק מרשימת עסקים שונים, פעמים רבות הוצאתו של רישיון זה עבור אולמות אירועים עלולה להיות מורכבת ואף דורשת המתנה ארוכה. אם כן, מדוע הוצאתו של רשיון עסק עבור אולמות אירועים איננה זהה להוצאתו של רישיון אחר, וכן – כיצד ניתן לעבור את התהליך בשלום ולזכות ברישיון במהירות ככל הניתן? על כך, בכתבה הבאה.

הדרישות השונות לצורך הוצאתו של רשיון עסק

הוצאתו של רשיון עסק עבור אולמות אירועים או גני אירועים עשויה להיות תהליך ארוך במיוחד, בהשוואה להוצאת רשיון עסק עבור תחום עיסוק אחר. במסגרת הוצאתו של רשיון עסק זה נדרשים בעלי האולמות לעמוד בדרישות שונות ובדיקות מול גורמים רבים, כדי להבטיח כי תחזוקתו והפעלתו של המקום בטוחים ומתאימים לצורך קבלתו של קהל אורחים גדול. רשיון עסק עבור אולמות אירועים כולל בדיקות רבות הנעשות על ידי משרד הבריאות, שנועדו להבטיח כי רמת התברואה, איכות המזון והתנאים בהם נשמר המזון, אכן תקינים ובטוחים. בנוסף, מתקיימות בדיקות מטעם מכבי האש, כדי להבטיח את תפקודו והתאמתו של המקום במקרה של שריפה, חלילה (כמו, למשל, בדיקת תקינותן של מערכות הכיבוי, מערכות החשמל השונות, המטפים, יציאות החירום וכדומה). רישיון זה עבור אולמות אירועים דורש גם את אישורה של משטרת ישראל, הדורשת אבטחה במקום וכן שימוש במערכות האזעקה השונות.

הסיבות למורכבות הוצאתו של רשיון עסק עבור אולמות אירועים

רשיון עסק עבור אולמות אירועים, כאמור, איננו הליך פשוט ואף, לעיתים, מורכב וארוך. הדרישה להיתרים השונים מחייבת את בעלי אולמות האירועים בבדיקות רבות על ידי גורמים שונים. הסיבה לכך נעוצה בהיותו כמקום המארח אורחים רבים. במידה ובשעת אירוע יקרה אסון, כתוצאה מלקויים בטיחותיים שונים, אסון זה עלול להביא לסכנת חיים ממשית. היותו של רישיון עסק זה מורכב, בהשוואה להוצאתו על ידי עסקים מסוג אחר, נעוצה בתחום בו עוסק אולם האירועים. רשיון עסק לאולמות אירועים נועד למנוע אסונות, הצפויים להתקיים במידה וימצאו לקויים, המסכנים את השוהים במקום.

הוצאת רשיון עסק – איך לעשות את זה נכון

החוק מחייב כל אולם אירועים בהוצאתו של רשיון עסק. מכיוון שהוצאתו של רישיון זה איננה פשוטה, מומלץ להיעזר במומחים העוסקים בתחום רישוי העסקים, בעת פנייה אל מחלקת הרישוי לצורך קבלתו של רשיון עסק זה. בעזרתו של ייצוג מתאים ומקצועי, ניתן ליהנות מרישיון מתאים ובאופן מהיר ופשוט יותר.