חוק רישוי עסקים מחייב כל בעל עסק שהוגדר כמחוייב ברישוי עסקים לקבל רישיון להפעלת עסק על מנת לפתוח ולהפעיל אותו.מי שרשאי להנפיק רישיונות עסק הינו אגף רישוי עסקים, המרכז את הטיפול בהליכי הרישוי והאכיפה לעסקים טעוני רישוי עסקים בתאום עם הגורמים המוסמכים.
הגורמים המאשרים במסגרצת הליך רישוי עסקים הם:  משטרת ישראל, רשות הכיבוי, איכות הסביבה, תכנון ובנייה וכדומה. כאמור, קיימים מס' גורמים שבעלי עסקים נדרשים לעמוד בדרישותיהם על מנת לקבל את רישיון העסק שלהם. ואלו הם:
רישוי עסקים ברשות המקומית, משטרה, משרד העבודה והרווחה, המשרד לאיכות הסביבה, שירותי הכבאות, משרד הבריאות, משרד החקלאות, וכיוצא באלה. כל אחד מגורמים אלה אחראי לאספקט נפרד של רישוי עסקים, אך לא כל עסק נדרש בכל גורמי הרישו. המשטרה למשל תעלה דרישות הנוגעות לביטחון הציבור וסידורי האבטחה בעסק, שירותי הכבאות יעלו דרישות של מניעת דליקות וכיבויין וכדומה.
במשרד הפנים דירגו עשר קבוצות עיקריות של עסקים כטעוני רישוי עסקים:

1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
2. דלק ואנרגיה.
3. חקלאות ובעלי חיים.
4. מזון.
5. מים ופסולת.
6. מסחר ושונות.
7. עינוג ציבורי, נופש וספורט.
8. רכב ותעבורה.
9. שירותי שמירה ואבטחה.
10. תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

חוק רישוי עסקים בחקלאות מסדיר תקנות בדבר מניעת מחלות בעלי חיים וזיהום מים. (התיקון נעשה בשנת תשל"ד, תשנ"ח.) על פי החוק רשאי שר החקלאות להתקין לעסקים טעוני רישוי עסקים, לפי פריט רישוי רלוונטי,  בכל עסק שמרכיבים אלה נוגעים להפעלתו השוטפת. תקנות מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות, לרבות תקנות שעניינן הוראות בנוגע להדרכת מועסקים לצורך הבטחת המטרות הללו.
עסקים בתחום החקלאות והדייג ובעלי חיים אחרים הם העסקים העיקריים שתקנות מסוג זה יכולות להשפיע על הליך הוצאת רישוי עסקים עבורם. כמו כן, עסקים בעלי אופי של ייצור ומכירת מזון, מים ופסולת יהיו נתונים לתקנת תקנות בתחומים אלה.

בתחומי החקלאות הדבר מובן ונעשה באופן ישיר. בחקלאות יש צורך בהקפדה על משק בעלי החיים ומניעת התפרצות מחלות בעלי חיים, העלולים לסכן את בני האדם גם מהידבקותם וגם מאכילתם. כמו כן, באזורים חקלאיים מרבים להשתמש בהדברה, ולכן יש צורך בהקפדה על אופן ההדברה כדי שלא יחלחל למי התהום ויזהם את מי השתייה. גם עסקים מתחום ייצור המזון מרבים להשתמש בחומרי הדברה ולכן תקנות משרד החקלאות מכוונות גם אליהם. התקנות אינן גורפות אלא שהן ספציפיות לכל תחום ולכל עסק בנפרד.
רישוי עסקים לעסקים אשר קיימת בהם זיקה לתחומים שצויינו לעיל יהיו חייבים גם בעמידה בתקנות של משרד החקלאות. על מנת להכיר את כל התקנות ואת המשתמע מכך יש לפנות ולהיעזר במשרד המתמחה ברישוי עסקים, על מנת שתוכלו לקבל עזרה מקצועית שתחסוך לכם זמן רב והתרוצצויות מיותרות.