הליך הוצאת רישיון עסק מחייב עמידה בדרישות של רשות הכבאות המבטיחות את שלום הציבור במקרה של דליקה. הדרישות של שירותי הכבאות הקשורות בתנאים לקבלת רישיון עסק משתנות בין עסק לעסק בהתאם לאופי פעילותו ולצרכים הספציפיים וכך יתכן מצב שאפילו בין עסקים זהים יהיו לשירותי הכבאות דרישות שונות ולו בשל אופי המבנה בו הם ממוקמים או פרמטרים אחרים.

לפיכך לא יהיה מדויק לפרט תנאים אחידים לכלל העסקים, על בעל עסק לקבל את הדרישות הספציפיות לפריט הרישוי

1. מבעל מקצוע כגון יועץ בטיחות.
2. בעסקים קטנים קיימים ניתן לפנות ישירות לשירותי הכבאות ולזמן ביקורת.
3. בעסקים לפני הקמה מומלץ להגיש תכניות לאישור מקדמי במדור מניעת דליקות של שירותי הכבאות בתחנה לה שייך העסק.
4. בכל מקרה לא מומלץ לבצע עבודות התקנה / תחזוקה ללא קבלת הנחיה ברורה.

החברה לרישוי עסקים מבצעת את כל ההליך בהוצאת רישיון העסק שלכם מול מכבי אש כחלק מטיפולה.

דרישות לביצוע של מערך כיבוי אש

הערה – כמה, היכן ובאיזה אופן עליכם להתקין את הציוד כך שתעברו את בדיקת מכבי אש דורשת יעוץ מקצועי. להלן הדרישות באופן כללי:

• הצבת מערכת מתזי מים (ספרינקלרים) אוטומטית. המערכת צריכה לעבור בדיקה ע"י מכון מאושר ובהתאם לתקן הישראלי.
• הצבת מערכת לגילוי אש ועשן שנבדקה ואושרה ע"י מכון מורשה ובהתאם לתקן הישראלי.
• מערכת חשמל מחויבת באישור חשמלאי מוסמך וכוללת תאורת חירום וסימון פתחי מילוט בעת חירום. חשוב להקפיד שהסימון ע"ג היציאות יחובר לסוללת חירום ויוצג בגודל המתאים.
• ציוד ואמצעי כיבוי אש הכוללים ברז שריפה וגלגלון, זרנוקי בד, מזנק ומטף ע"פ המחויב בתקן הישראלי. חשוב לבדוק את כמות המטפים הנדרשת ולדאוג לאישור בודק מומחה.
• מערכת מנדפים וארובות הבנויה מחומרים קשיחים ולא דליקים וכוללת אישור של בודק מומחה בתחום.
• יציאות חירום בהתאם לצרכי המילוט חייבות להיות נגישות, קלות לפתיחה עם דלתות הנפתחות לכיוון היציאה.
• חומרי בנייה עם תקן ישראלי.
• שילוט מסומן עבור ארונות החשמל, עמדות כיבוי אש וכו'.
• כאשר ישנו שימוש במערכת גז יש להמציא את האישורים המעידים על תקינות והתאמת המערכת לתקן הנדרש.