ברוב המקרים רישוי עסקים הוא תהליך שאיננו מסובך מדי, אולם כמו כל דבר הקשור בעסק, חשוב להקפיד על כך שייעשה בצורה הנכונה כדי למנוע בעיות בפעילות העסק.יש למי לפנות על מנת לקבל סיוע בתהליך רישוי עסקים. מהו הליך רישוי עסקים וכיצד לגשת אליו בצורה נכונה.

שלבים של רישוי עסקים כחוק

ראשית, נעמוד על מטרת רישוי עסקים כחוק. חוק רישוי עסקים קובע סדרה של תנאים ורגולציה, שמטרתה להבטיח כי עסק מסוים הזוכה לרישיון עומד בתנאים של היגיינה, בטיחות ואחרים הנדרשים על פי החוק, כדי להבטיח כי העסק הוא בטוח לציבור, ואיננו מסכן את הציבור בפעילותו או באופן פעילותו. החוק מגדיר 6 מטרות שונות ומסמיך 5 שרים שונים להתקין תקנות ולבצע את הפיקוח והאכיפה של התחומים השונים.

הליך רישוי עסקים מתבצע ברובו מול עירייה או מועצה מקומית, אשר בסוף תהליך רישוי עסקים היא זאת שתיתן לעסק מסוים את רישיון העסק על פיו הוא רשאי לפעול. הליך רישוי עסקים כולל קבלת רישיון פעילות מטעם גורמים רשמיים שונים, כגון משטרה, מכבי אש וכו'. רק לאחר קבלת ההסכמה של כל אותם גורמים, יכולה רשות מקומית להעניק לעסק את הרישיון שלו. הפרמטרים, אשר בודקים אותם גורמים, ידועים. אם אתם רוצים להיות בטוחים כי העסק שלכם עומד בתנאים של הרישיון, הרי שאפשר לפנות לקבלת ייעוץ וסיוע בתהליך רישוי עסקים על ידי חברות העוסקות בכך.

היוועצות עם מומחים

רישוי עסקים איננו עניין של מה בכך, וכדי לחסוך לעצמנו טרחה מיותרת חשוב להיוועץ עם אנשי מקצוע כדי להבטיח כי אנחנו פועלים נכון. בחלק מהמקרים מפעילות רשויות מקומיות שירותי סיוע לעסקים בתהליך רישוי עסקים ושלביו השונים. מלבד הרשויות המקומיות, ישנן גם חברות אשר מספקות ייעוץ עסקי בעבור תחומים שונים של רישוי עסקים – כל חברה על פי תחום התמחותה, וישנן אף חברות אשר מציעות ליווי לעסקים בכל שלב משלבי רישוי עסקים כחוק.
באמצעות היוועצות עם מומחים אתם יכולים להבטיח לעצמכם, כי אתם פועלים נכון מבחינת סדר הפעולות, וכי אתם מזמינים את מי שאמורים להרשות את העסק, כאשר העסק מוכן לקראתם באופן אשר יבטיח את עמידתו בתנאי רישוי עסקים הנהוגים באותו מקום. בחלק מהמקרים, כדאי לפנות דווקא אל חברות ויועצים הפועלים בתחומי מועצה מקומית מסוימת, כדי להבטיח לעצמכם כי העסק שלכם עומד בתנאים הנהוגים בתחומי אותה מועצה מקומית.

 אל תהמרו על בית העסק שלכם

הקמת עסק היא צעד כלכלי משמעותי, שחשוב שייעשה נכון. כל עיכוב בתחילת הפעולה של העסק יכול להיות בעל משמעות רבה עבור העסק. עיכובים כאלה גוררים עמם עלויות כלכליות גבוהות אשר יכולות להיות קשות במיוחד לעסקים חדשים. היוועצות עם מומחים היא צעד חשוב שמבטיח לכם ביצוע נכון של הליך רישוי העסקים.