תהליך הוצאת רישיון עסק הינו תהליך ארוך ובירוקרטי הנעשה למול הרשויות המקומיות. מחלקת הרישוי של העיר תל אביב לקחה לאחרונה החלטה לייעל את התהליך ולקצר את הבירוקרטיה אשר בעלי עסקים בתחום שיפוטה נאלצים לעבור.

לאחרונה החליט מנכ"ל עיריית תל אביב על שורת שינויים בתוכנית העבודה של עיריית תל אביב לשנת 2013 ובהן שינויי משמעותי בהליכי רישוי בעיר הכולל מכון רישוי חדש במנהל ההנדסה.

 המכון החדש לרישוי והוצאת היתרי בניה

הרעיון הכללי אותו מציג מנכ"ל העירייה הוא ליצור רפורמה שתביא לייעול וקיצור הזמנים להוצאת היתרים ורישיונות למיניהם. כל התהליך יתקיים תחת מכון רישוי אחד אשר יכלול את הכל תחת קורת גג אחת עם מערכות מחשוב ואולי אף רישום דיגיטלי.

בתקופה האחרונה מנסה משרד הפנים ליישם רפורמה בחוק התכנון והבנייה תוך הקמה של מכוני רישוי נפרדים ולשם כך מריץ פיילוט במספר ברשויות שונות ברחבי הארץ. אולם עדיין נדרש אישור של הרפורמה המלאה ועד אז עדיין לא הותר לשימוש הרישוי הדיגיטלי.

עיריית תל אביב מתכוונת להשקיע משאבים כספיים גבוהים לקידום מכון הרישוי על אף שעדיין לא ניתן לנבא מה יהיו השינויים התקציביים לאחר הבחירות הקרובות בינואר 2013.

מהו הליך להוצאת היתרי בניה?

היתר בניה הוא אחד מהאישורים הנדרשים טרם מבצעים שיפוץ או בניה בשטח או נכס. ההיתר ניתן ע"י ועדה מטעם הרשות המקומית. תפקידה של הועדה לבדוק שכל השטחים העומדים לרשותה של הרשות עומדים בכל התקני הבנייה המתאימים ע"פ החוק. היתר הבניה יתקבל רק לאחר בחינת תכניות בנייה ואישורם ע"י אנשי מקצוע מומחים בתחום.

הגשת בקשה להיתר בניה כוללת תכניות ושרטוטים של בעלי מקצוע מתחום ההנדסה והאדריכלות. הקפדה על איכות ועמידה בתקנים תביא לקיצור הליך הוצאת ההיתר המבוקש.

ישנם כמה סוגים של היתרי בניה

 היתרים להריסת מבנים קיימים ובניה של חדשים במקומם – היתר הדורש תכנית כוללת עם כל התכניות המפורטות של תשתיות ובניה.
היתרים לתוספת בניה – היתר הדורש הצגת תכנית בניה לפי הגדרות החוק "עבודה מצומצמת"
היתר בניה חורגת – בקשה לאישור של חריגה בבניה או בייעוד הקרקע.
היתר לשינוי פנים הנכס – בעיקר לגבי שינויים בדירות בבניינים משותפים.

הועדה להוצאת היתרי בניה עובדת גם בהליכי רישוי אחרים הכוללים בין היתר הוצאות רישיון עסק עבור עסקים בתחום הרשות המקומית וטיפול בשינויי/הרחבה ועדכון של רישיונות עסק קיימים. תחום רישוי העסקים כולל טיפול במגוון רחב מאוד של עסקים והוא נועד להבטיח את הפעלתו התקינה של העסק תוך שמירה והקפדה על תנאים תברואתיים נאותים והקפדה על בטיחות ובריאות הציבור.