החברה לרישוי עסקים הינה חברה המתמחה בתחום רישוי עסקים ומלווה חברות שונות בעת פנייתן אל מחלקת רישוי עסקים לצורך קבלתו של רישיון עסק.מבין החברות השונות, אותן מלווה חברה זו, נמנות חברות סלולאר גדולות, חברות שמירה, מפעלים בתחום התעשייה הקלה, מפעלי מזון, מסעדות, חברות הסעדה ועוד. אילו שירותים מציעה החברה לרישוי עסקים וכיצד עוזרת בקבלתו של רישוי עסקים מתאים? על כך, בכתבה הבאה.

השירותים השונים, המוצעים על ידי החברה לרישוי עסקים

השירותים השונים, המוצעים על ידי החברה לרישוי עסקים, כוללים פעולות רבות, כמו, איתורם של מבנים שונים לצורך הקמת עסק, איתור הכולל את סקירתו של המקום ובדיקת מידת התאמתו לעסק הרצוי, הכנת היתרי בנייה, הנדרשים במסגרת שינויים שונים, כמו שינוי יעוד המבנה, שינויים באינסטלציה, חריגות שונות ועוד, תכנון עסקים חדשים, וכמובן עבודה אל מול בעלי עסקים המבקשים את קבלתו של רישוי עסקים, בהתאם לחוק רישוי עסק, כפי שנקבע בשנת 1968. במסגרת הבקשה לצורך רישוי עסקים, עוזרת החברה בהכנתם של המסמכים הנדרשים וכן ליוויו של הבעל העסק לכל אורך הליך רישוי עסקים זה, אל מול המחלקות הרלוונטיות.

מה כוללת במסגרתה הבקשה לרישיון עסק

בקשת רישוי עסקים כוללת במסגרתה כמה שלבים שונים: ראשית, הכנת המסמכים הנדרשים לצורך בקשה זו, כמו תכניות מאושרות, סקירת השטח בו ממוקם העסק ועוד. בנוסף, הכנת העסק לקראת הבדיקות והביקורות השונות, ביצוע הבדיקות הרלוונטיות, ריכוז חוות הדעת בגין הבדיקות וכן תיקון הליקויים השונים, שנמצאו במסגרתן. בשלב הסופי, לאחר ההכנות הנדרשות והאישורים שהתקבלו, הגשת הבקשה אל מחלקת רישוי עסקים, לצד המסמכים הנדרשים.

מדוע מומלץ להיעזר בחברה לרישוי עסקים

הליך רישוי עסקים הינו הליך ארוך ומורכב. על פי חוק רישוי עסקים, נדרש כל עסק במדינת ישראל ברישוי עסק (ובתנאי שנכלל במסגרתה של רשימה הכוללת 100 סוגי עסקים שונים, הנדרשים בהוצאתו של רישוי זה). בטרם הוצאת רישוי עסקים זה, על בעל העסק לוודא תחילה כי אכן נדרש בהוצאת רישוי עסק. פנייה אל החברה לרישוי עסקים לצורך ביצוע הליך רישוי עסקים יכולה לקדם את ההליך ולבצעו באופן המקצועי והנכון ביותר. משגילה בעל העסק כי העסק שלו אכן נדרש ברישוי זה, חובה עליו לפנות אל מחלקת רישוי עסקים לצורך קבלת הרישוי. לצורך פנייה זו עליו להכין מסמכים מתאימים וכן לערוך בדיקות שונות, המבטיחות כי העסק אכן עומד בכל הקריטריונים הנדרשים. הליך רישוי עסקים, כולל בירוקרטיה ארוכה ומורכבת, שכן, נעשה אל מול גורמים רבים המבצעים את הבדיקות השונות (משרד הבריאות, משטרת ישראל ועוד ועוד). בעזרתה של החברה לרישוי עסקים, ניתן לבצע את הפנייה באופן הנכון ביותר, לצד המסמכים וכל הבדיקות הנדרשות לצורך קבלתו של הרישוי.