בהתאם לחוקי המדינה, נדרשים סוגים שונים של עסקים בהוצאת רישיון עסק מתאים, וכל זאת כדי שתתאפשר פעילותו הסדירה של העסק, ובהתאם לקריטריונים השונים, התקנות וכן הצווים הנדרשים לשם פתיחת של העסק. במסגרתו של חוק רישוי עסקים, כפי שנחקק בשנת 1968, ישנם 100 סוגי עסקים שונים, הנדרשים בהוצאתו של רישוי זה, הוצאה המתאפשרת בעזרתה של מחלקה מיוחדת – מחלקת רישוי עסקים, המצויה ברשות המקומית, בה ממוקם העסק המבקש רישוי זה. אם אתם בעלי עסק ומבקשים להוציא גם כן את הרישוי המתאים הכתבה הזו במיוחד בשבילכם. מהם תפקידיה השונים של מחלקת רישוי עסקים בכל עירייה וכיצד תורמת המחלקה במסגרת פעולותיה לאיכות הסביבה? על כך, בכתבה הבאה.

פעולותיה השונות של מחלקת רישוי עסקים

כל עסק, המבקש להוציא רישיון לעסק שלו, נדרש בפנייה אל מחלקת רישוי עסקים, הממוקמת בעייריה. מתפקידה של מחלקה זו לרכז ולטפל בכל בעלי העסקים, הפונים אליה לצורך בקשת רישוי מתאים, כפי שמוגדר בחוק הרישוי. בעת פנייה זו, פועלת המחלקה אל מול גורמים שונים, כמו משרד הבריאות, מחלקת המים, משטרת ישראל, המשרד לאיכות הסביבה וכדומה, לצורך ביצוען של בדיקות שונות, הנדרשות לשם קבלתו של רישוי זה. לאחר פנייתו של בעל העסק אל מחלקה זו, מלווים אותו נציגיה לאורך כל הדרך, עד לקבלתו של רישוי עסקים זה, וכל זאת, לצד בניית תכניות מתאימות ואף מתן רישיון עסקים זמני עד לקבלתו של רישוי קבוע (בדרך זו מתאפשרת פעולתו של העסק עד לקבלתו של רישוי עסקים באופן מלא).

במסגרת תחומי אחריותה, אחראית מחלקת רישוי עסקים בעירייה גם על עבודה אל מול בתי הקפה, המבקשים להוציא אל הרחוב כסאות ושולחנות ולשם כך נדרשים בקבלתו של האישור המתאים, המתנה הוצאה זו בהסדרת נושאים שונים, כמו קירוי מתאים וכן פעולות המבטיחות את תפעולו התקין של בית הקפה. תחום נוסף קשור בנושא השילוט העסקי. עסק המבקש לתלות שלט, נדרש באישור מתאים לצורך הצבתו (תוך התייחסות לגודלו של השלט, מיקומו, השתלבותו בסביבה בה מבקשים להציבו ועוד). מתפקידה של מחלקת רישוי עסקים לבצע את הבדיקות המתאימות כדי להבטיח שכל השלט אכן עומד בקריטריונים הנדרשים. לאורך כל השנה, מבצעת מחלקת רישוי עסקים, פיקוח שוטף על מימוש הדרישות השונות, המופיעות במסגרתו של  רישוי זה, על ידי ביקורות בבתי העסק, בדיקות תברואה שונות ועוד.

תרומתה של מחלקת רישוי עסקים לאיכות הסביבה

מבין פעילותיה החשובות של מחלקת רישוי עסקים בערייה, ניתן למצוא גם פעולות רבות הקשורות באכיפת תקנות שונות בתחום איכות הסביבה, כמו למשל, הקפדה על עוצמת רעש מתאימה, התייחסות לנושא זיהום המים, שימוש בחומרים ממוחזרים, ריחות לא נעימים מבתי הקפה או המסעדות בעיר, המצאות רעלים ועוד ועוד.