רבות דובר כבר בתנופת התעשייה המתפתחת של העיר יבנה ובתנופה העסקית שחווה בעיר בשנים האחרונות. אזורי הבניה הנרחבים, מוקדי התעשייה המפותחים, כל אלה מציבים את העיר יבנה במקומות הראשונים פעם אחר פעם במקומות גבוהים כעיר צומחת בישראל. ולא רק זאת – כעת מתברר כי העיר יבנה מובילה גם במספר העסקים הפועלים כשבאמתחתם רשיון עסק, וזאת לאחר שהשלימו תהליך רישוי עסקים באופן מלא.

על מתודת העבודה של מחלקת רישוי עסקים יבנה

מחלקת רישוי עסקים יבנה הפועלת בבנייני עיריית יבנה, שמה לה למטרה לאפשר קבלת רשיון מהירה, ככל האפשר לבעלי עסקים המבקשים רישיון עסק, ולזרז ככל הניתן את תהליכי הביורוקרטיה הכרוכים בתהליך רישוי העסק.
רישוי עסקים יבנה מלווה את העסקים בעיר לכל אורך חייו – משלב היזמות הראשוני המביא להקמת העסק, דרך שלבי ההקמה, התכנון והיישום של העסק ועד ליום בו העסק סוגר את שעריו. לאורך השנים, עוסקים אנשי רישוי עסקים יבנה בהתבוננות באופן התפעול של העסק, בתמיכה ובייעוץ במידת הצורך, תוך מתן שירות מצוין על ידי בעלי המקצוע הטובים והמנוסים ביותר בתחומם.

מחלקת רישוי עסקים יבנה מתכנסת אחת לשבועיים במטרה לאשר, לחדש ולטפל בכל בקשות הרשיון של עסקים בתחומי העיר, במטרה לאפשר את הטיפול באופן המהיר והזריז ביותר האפשרי. בישיבות מחלקת רישוי עסקים יבנה משתתפים אנשי מנהלת רישוי עסקים יבנה, גורמי הנדסה וגורמי איכות הסביבה וכל אלה מנוהלים בראשותו של ראש עיריית יבנה מר צבי גוב-ארי.

עוד על תחומי העיסוק של מחלקת רישוי עסקים יבנה

מתוקף אחריותיה, מטפלת מחלקת רישוי עסקים יבנה בכל נושא הוצאת הרשיונות בעיר. תחומי העיסוק של מחלקת רישוי עסקים יבנה מתמקדים בתיאום בין עסקים ובין הגורמים המוסמכים למתן ופיקוח על רשיונות לעסק. גורמים אלה הם משטרת יבנה, מכבי האש האזורי, משרד הבריאות, ביוב, הנגשת נכים, שירותים וטרינרים ופינוי אשפה וכן משרד איכות הסביבה.

בנוסף, עוסקת מחלקת רישוי עסקים יבנה בכל נושא איכות הסביבה בעיר ומטפלת בנושאי חומרים רעילים, רעש ואבק. פעילות מחלקת רישוי עסקים יבנה מנוהלת על ידי הגב' רוחמה רוניוק, שקיבלה על עצמה את מלוא האחריות לפיקוח על מילוי חוק רישוי עסקים התשכ"ח בעיר יבנה ומרכזת את כל נושא רישוי העסקים בעיר.

מטרת מחלקת רישוי עסקים יבנה היא לשמור על איכות הסביבה של עסקים בעיר, ולוודא כי אלה שומרים על תנאי תברואה מעולים להבטחת שלומם של עובדים ולקוחות בעסק. כמו כן, מונעים אנשי רישוי עסקים יבנה מפגעים ומטרדים בעסקים, מוודאים את קיום הדין בנושאי תכנון ובניה ובנושאי כבאות, מונעים סכנות לשלום הציבור, ומבטיחים את בטיחות העובדים בעסק והמבקרים בו. בנוסף, מוודאים אנשי רישוי עסקים יבנה כי לא נשקפת כל סכנה למקורות המים בעיר.