הליך רישוי עסקים הינו הליך מורכב, המערב מספר מחלקות ומשרדים שונים. להוצאת רישיון עסק יש להגיש תיק רישוי מסודר הכולל את כל המסמכים הנדרשים אשר עוברים באופן מסודר בין המחלקות השונות עד לאישור מלא של התיק. חשוב לזכור כי התהליך המתואר במאמר זה הינו כללי ולא פעם קיים שינוי ברצף ההליך ברשויות המקומיות השונות. אולם, באופן כללי, מהות התהליך וכלל הבדיקות דומה בכל הרשויות השונות.

מחלקת רישוי עסקים

המחלקה לרישוי מהווה מחלקה ראשית ותחנת המוצא בה מוגשת בקשת הרישוי. תפקידה של מחלקה זו לאשר את קבלת התיק ולהעבירו בהתאם למחלקות השונות להמשך טיפול. לאחר סבב אישורים ע"י כל המחלקות האמורות בתהליך הרישוי חוזר תיק הרישוי למחלקת רישוי להנפקת הרישיון או להמשך טיפול למול הלקוח או למול בית המשפט (במקרה של הפעלת עסק ללא רישיון).

מחלקת תברואה

בדרך כלל זוהי התחנה הראשונה בהליך רישוי עסקים, מחלקת התברואה. במחלקה זו נבדקים ההתאמה בין התוכניות לבן המציאות בשטח והתנאים התברואתיים בעסק.

מחלקת הנדסה

תפקידה העיקרי של מחלקה זו הוא לבדוק את מידת התאימות בין התכניות של העסק לבין תכניות הבנייה וההיתרים המקוריים עבור מקום העסק. בשלב זה, מעבר לתווי של העסק נבדקת גם ההתאמה במבנה תוך דגש על חריגות בנייה. חריגות בשלב זה בדרך כלל מחזירות את תיק הרישוי למחלקת רישוי עסקים ללא אישור עד לטיפול הולם.

המשרד לאיכות הסביבה

כשמו כן הוא, דואג להשפעת העסק על סביבתו תוך שימת דגש על זיהום אוויר, פסולת שומנים, פסולת כימית או ביולוגית ועוד. גורם איכות סביבה ייתן אישורו רק במידה ומפקח איכות הסביבה אישר כי העסק עומד בכל הדרישות והתקנים מטעם משרדו.

משרד העבודה

משרד העבודה יחד עם מפקח מטעם משרד התמ"ת דואגים לאבטחת שלום העובדים. בעל העסק מחויב בנהלי בטיחות תואמים בפרט כאשר מדובר על הפעלת מכונות וכלים מסוכנים.

משרד החקלאות

במשרד החקלאות נבדקת ההתאמה בין עתודת הקרקע והשימוש בה. חקלאי אשר יש לו אישור לגדל יבולים לא יוכל לייעד את הקרקע ע"פ דעתו למקור הכנסה שונה. מעבר לשימוש נאות בקרקע מוודא משרד החקלאות שלא נעשית פגיעה בשטחים הסמוכים.

משטרת ישראל

משטרת ישראל אחראית לאבטחת שלום הציבור, בייחוד במצבי אסון, בין אם מדובר בפיגועים, רעידות אדמה, קטטות וכו'. הליך בידוק העסק ע"י המשטרה ישים את הדגשים על יציאות חירום העומדות בתקנים וסימונן, מערכות אזעקה והתראה ועוד.

מערך הכבאות

מערך הכבאות מוודא שבית העסק פועל ע"פ הנחיות מחלקת כיבוי האש. על העסק לדאוג לכל האמצעים המבטיחים את שלום הציבור בזמן של דליקה.  ההנחיות מתייחסות להתקנה של גלאי עשן, מתזים, צינורות כיבוי, מיכלי כיבוי, אחסון חומרים דליקים ועוד.

משרד הבריאות

משרד הבריאות מטפל בבריאות הציבור ולשם כך הפעילות בתחום רישוי עסקים נלקת לכמה מישורים:

מחלקת בריאות הסביבה הנפתית
1. דואגת לתנאים תברואתיים בבתי עסק מתחום המזון. הדגשים במקרים אלו יהיו על אחזקה ושימור מתאימים של מזון, הפרדת סוגי מזון, אחזקת מזון בתוקף אישור המשרד ובתוקף, שמירה על ניקיון וכו'
2. בדיקת התאמה של תכניות עסק לבתי אוכל, מסעדות, בתי קפה, מזנונים, פיצריות ועסקים שונים לממכר מזון.

מחלקת בריאות הסביבה המחוזית

פועלת בעיקר בתחום המפעלים ותפקידה לבקר את מערכת התשתיות במפעל בין עם מדובר על תשתיות ביוב, מים, שפכים וכו'

מחלקת שירות המזון

פועלת בתחום המפעלים ומחסני המזון ותפקידה לשמור על תנאים נאותים בכל שלבי ייצור ואחסון של מזון החל ממקורות חומרי הגלם ועד למוצר הסופי ואחסונו. במחלקה זו מקפידים על נהלי ייצור נאותים בכל מהלך שרשרת האספקה במטרה למזער את הפגיעה והזיהום של המזון המיוצר.

המאמר נכתב באדיבות, החברה לרישוי עסקים – רישוי עסקים בע"מ