חוקי רישוי עסקים התשכ"ח 1958 קובעים מיהם סוגי העסקים הנדרשים להוצאת רישיון עסק להפעלתם.על רשימת תחומי העיסוק של עסקים אלה נמנים עסקים בתחום המזון, בתחום שירותי השמירה והאבטחה, אולמות וגני אירועים וכן תחומים רבים נוספים. על מנת לקבל את אותו רישיון עסק נכסף, נדרשים בעלי העסקים החדשים להגיש בקשה לקבלת הרישיון אל מחלקת רישוי העסקים ברשות המקומית בה העסק נמצא.

רבים מבעלי עסקים בוחרים לעשות זאת כ"בדרך אגב", ורואים בהוצאת רישיון עסק כמטרד שאפשר לדחותו, אולם הנחה זו היא טעות מיסודה – על מנת לעמוד בתנאי רישיון עסק, על מנת לנהוג בחוכמה ולקצר את התהליכים הנדרשים לקבלת רישיון עסק, יש להתאים את בניית העסק לדרישות החוק ולתכתיבי רשויות הרישוי (לדוגמא, יש לוודא כי אופן בניית העסק תואם את דרישות המשרד לאיכות הסביבה ומשרד מהנדס העיר על פי חוקי רישוי עסקים), וככל שתבוצע הפניה לרשויות בשלב מוקדם יותר, כך תהליך הוצאת רישיון עסק יהיה מהיר ואפקטיבי יותר.

על חשיבותה של תכנית עסקית לקבלת רישיון עסק

הוצאת רישיון עסק טומנת בחובה שלבים רבים ואישורים הנדרשים להתקבל מהרשויות השונות, כמו גם הפקת תכניות רישיון עסק והפקת תכניות סניטריות בכפוף לחוק. בדיוק כשם שלצורך הקמת עסק יש להכין תכנית עסקית ולתכנן את הקמתו של העסק גם כאשר צריך רישיון לעסק אחת הדרכים הטובות כדאי להיעזר בבעלי מקצוע בתחום רישוי העסקים, להכין בעזרתם תכנית עסקית ולבנות את התהליך מול רשויות רישוי עסקים.

באמצעות התוכנית העסקית תוכלו לדעת מהם השלבים הנדרשים בדרך, להקצות לוחות זמנים לכל שלב, ולבדוק מהם התנאים הנדרשים להתקיים בכל שלב ושלב. בסופו של דבר, מדובר פה על עלות תועלת – הקמת תוכנית עסקית עבור רישיון עסק נתפסת אולי כשלב מעיק נוסף בדרך להקמת עסק חדש, אולם ללא ספק מדובר פה במעשה חכם, הגיוני, שהתוצרת שלו תהיה ערכית לאין ערוך לעסק ולבעליו, ולמעשה ממחישה את הפתגם "סוף מעשה במחשבה תחילה".

מה כוללת תוכנית עסקית לקבלת רישיון עסק?

1. מיפוי השלבים הנדרשים בדרך אל קבלת רישיון עסק – דוגמא לשלבים אלה הם הכנת תוכנית בטיחות לאישור מול משטרת ישראל ומכבי האש, הכנת תוכנית סניטרית לעסק, הכנת תוכנית למול המשרד לאיכות הסביבה, אישור תוכניות הבניה של העסק, קבלת אישורי בניה וכו'.

2. טבלת אנשי קשר של בעלי המקצוע למולם נדרשות פעילויות, כולל דרכי ההתקשרות אליהם.

3. לו"ז מפורט ומדוקדק להשגת כל השלבים ברמת פירוט מקוננת המתאימה לצרכים של בעל העסק.

4. יצירת אבני בוחן לכל שלב שיאפשרו בדיקה עצמית של מילוי יעדי התוכנית, ובדיקה כי אכן העסק מצוי בדרך הנכונה לקבלת רישיון עסק.

5. יצירת הלימה בין תוכנית עסקית עבור רישיון עסק ובין התוכנית העסקית הכללית של העסק (במרבית המקרים הופכת התוכנית העסקית עבור רישיון עסק להיות פרק בתוכנית העסקית הכללית).