רישוי עסקים

בשנת 1968 חוק רישוי עסקים נחקק בכנסת ישראל.
חוק רישוי עסקים זה נחקק כחלק מרצונה של המדינה, לתחום את העסקים במסגרת החוק וזאת על מנת להגן על ציבור האזרחים. מטרתו של החוק רישוי עסקים הוא, לפקח על פועלם של העסקים השונים ולהסדיר את פעילותם של העסקים במדינה, לטובת כל הנוגעים לדבר.

חובת רישוי עסקים

העסקים בישראל אכן מחויבים להחזיק ברישיון עסק, אך דבר זה אינו חל על כל העסקים.
על כן, בעלי עסקים צריכים לגשת לאגף רישוי העסקים של העירייה, במיקום בו הם עתידים לפתוח את העסק ולוודא שאכן העסק שברצונם להקים מחויב ברישיון או לחילופין אינו מחויב ברישיון עסק.
האגף לרישוי עסקים הוא גם המקום, בו כל אדם המתעתד להקים עסק ומעוניין במידע זה או אחר, יקבל את מלוא האינפורמציה הנדרשת לו.
האגף יספק תשובות לכל השאלות ויבהיר את כל הספקות, באשר לקבלת פטור או חובת קבלת רישיון עסק.

מהו רישיון עסק?

הרישיון הוא מסמך המונפק על ידי העירייה, אשר מתפקדת 'כמיופת כח' של רשות הרישוי.
כחלק מקבלת רישיון עסק, על בעלי העסקים להיות קשובים לחוקים ולתקנות השונות, שהוכתבו על ידי האגף לרישוי עסקים.

רישוי עסקים – קהל היעד

בעל העסק או לחילופין אותם המנהלים בפועל, הם אלו אשר יקבלו היתר על ידי רישיון העסק.
על פי רישומי העירייה שהנפיקה את רישיון העסק, החתום על הטופס, הוא בעליו הרשמי של העסק.
כל עסק אשר קיבל רישיון עסק, מחויב לעמוד ולנהוג על פי תקנות וחוקים מוגדרים וברורים.

תהליך רישוי עסקים

מרבית העסקים מחוייבים להמציא רישיון עסק, על מנת לנהל אותו כדת וכדין
קבלת הרישיון עלולה להמשך זמן רב וזאת משום הצורך בקבלת אישורים שונים ממספר רב של גופים.
חשוב להבין כי לכל גוף אשר חותם על היתר, יש את הדרישות הספציפיות שלו.
כל עוד עסק המבקש את הרישיון, עומד בהתאמה מלאה בדרישות, הרי שהוא יזכה לקבל את הרישוי המיוחל. כל שנדרש בתקופת המתנה זו, היא סבלנות רבה מצד מבקש הבקשה.

יש לקחת בחשבון דבר חשוב: לאור העובדה כי התהליך אינו קצר, רצוי שכל בעל עסק יגיש את הבקשה לרישיון מוקדם ככל הניתן, בכדי שתהליך פתיחת העסק לא יתעכב.
דבר חשוב נוסף הוא לבחון בקפידה, כל שינויי אשר מתבצע בעסק.
חשוב לוודא טרם ביצוע שינוי בעסק, כי אין הוא סותר את תהליך הוצאת רישיון עסק.

זכרו!

עסק אשר מחויב ברישיון ולא מחזיק אותו באמתחתו, הרי שינקטו נגדו הליכים משפטיים פליליים.
אלו אשר אינם מחזיקים ברישיון עסק וזאת למרות שהם מחויבים בהחזקתו, מסתכנים בסגירת העסק ובתשלומי קנסות המסתכמים לעיתים בסכומים גבוהים.

עסק פטור

לא כל עסק חייב להחזיק ברישיון עסק, ישנם עסקים כגון: חנויות נעליים או בגדים, משרדים שונים ועוד הפטורים מתהליך הוצאת רישיון עסק.
את הפטור ניתן לקבל ישירות מאגף רישוי העסקים.

יתרונותיו של רישיון עסק

• עסק אשר מחזיק ברישיון, יצליח לקשור קשרים עסקיים עם גופיים ציבוריים.
• עסק בעל היתר, רשאי לשחרר סחורות מן הנמל וליהנות מתנאים עדיפים, שמוענקים על ידי המדינה.
• עסקים הקשורים לענף התיירות, יזכו לקבל פרסום שיוענק על ידי משרד התיירות.
• עסק המחזיק ברישיון, יקבל היתרים להשתתף בירידים שונים.
• עסק המחזיק ברישיון, יזכה לגיבויי בשעת אסון. לעומת זאת עסק אשר לא הוציא רישיון עסק כנדרש בחוק, עלול להסתכן באשמת רשלנות.

עסק המחזיק ברישיון עסק, מוערך יותר במשק הישראלי, מאשר עסק אשר אינו בעל רישיון זה.