מהם הקריטריונים לקבלתו וכיצד ניתן לקבלו?

בהתאם לחוק משנת 1968, כל עסק הקשור במזון, בין אם בתי אוכל, מכירת מזון או קייטרינג, מחויב בהוצאת רישיון עסק מזון, כדי שיוכל לפעול באופן חוקי.
תהליך הרישוי לעסקי המזון השונים עלול, לעיתים, להמשך זמן רב וכולל למשל גם רישיון יצרן, שכן עסקי המזון נדרשים בבדיקות קפדניות מטעמו של משרד הבריאות, בדיקות תברואתיות ועוד, על מנת להבטיח כי הסביבה בה מכינים את המזון או אורזים אותו, מתאימה לעסק וכי המוצרים, בהם משתמשים, אינם פגומים או מקולקלים. ולכן, עסקי מזון המעוניינים בהוצאת רישוי עסקים, פונים אל הרשות להוצאות רישוי עסקים חודשים רבים בטרם פתיחתו של עסק המזון, כדי להימנע ממצב בו פועל העסק ללא רשיון עסק מתאים, כפי שקובע חוק רישוי עסקים, מצב העלול להביא לכדי סגירתו של העסק ואף לעונשים חמורים.

הוצאת רישיון עסק מזון – כיצד עושים את זה

עסקי המזון השונים נדרשים בקבלתו של רישוי עסקים מתאים, בהתאם לחוק רישוי עסקים משנת 1968. עסקי מזון כמו מסעדות, בתי קפה, מזנונים, דוכני מזון שונים, אולמות אירועים, או כל עסק שמוכר או מגיש מזון, נדרשים בקבלתו של רישיון עסק, בדומה לכל עסק אחר. מכיוון שהוצאת רישוי עסקים זה כרוכה בבדיקות רבות מטעמם של גורמים שונים, חשוב ואף מומלץ להיעזר בחברות המתמחות בהוצאות רישוי עסקים, כדי לעבור את התהליך באופן הנכון והמהיר ביותר. לצורך קבלתו של רישוי עסקים, יש צורך בהגשת הבקשה לרישיון זה מהוועדה לרישוי עסקים, מטעמה של המועצה המקומית, בה ממוקם העסק המדובר. אל הבקשה לקבלת רישוי עסקים זה, יש לצרף את שרטוט העסק, את מידותיו המדויקות וכן סימון מיקומם של המתקנים הסניטריים וכן מערכות הניקוז השונות, את סידור הרהיטים ועוד. כדי לקבל רישוי עסקים יש לעמוד בכל הקריטריונים השונים, אותם מציבה הרשות, וזאת לצד בדיקות של גופים שונים, כמו משרד הבריאות, מכבי האש, המשטרה ועוד. בעלי עסקי מזון רבים אינם מודעים לבדיקות השונות, אותן ידרשו לעבור, ולכן נאלצים לעבור אותן מספר פעמים עד לקבלת רשיון העסק. הבדיקות החוזרות שעולות לא מעט וכן הזמן הרב, יכולים להיחסך בעזרת הכנה נכונה ומקצועית.

הוצאת רישוי עסקים בעזרתן של חברות מתמחות

הוצאת רישיון עסק מזון עבור תפעולו של עסק הקשור במזון איננה פשוטה, כאמור. קיימות חברות שונות, המציעות את עזרתן בהוצאתו של הרישוי המתאים. היכרותן עם התחום, היכרותן את התקנות והבדיקות השונות, אותם יידרש העסק לבצע בטרם קבלת הרישוי, תעזור לעבור את התהליך באופן הנכון והיעיל ביותר, מבלי הוצאות כספיות מיותרות או בדיקות, החוזרות על עצמן שוב ושוב.