חוק רישוי עסקים הוא אחד החוקים החשובים ביותר שיש ומטרתו היא אחת – ביטחון הציבור. חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968, מחייב עסקים הטעונים רישיון עסק, להוציא רישיון כזה, על מנת להפעיל את בית העסק שלהם. זאת במטרה למנוע מפגעים ומטרדים, לדאוג לאבטחה וביטחון הציבור, לביטחון העובדים בבית העסק, לתנאי תברואה נאותים, בנייה תקנית, עמידה בתקנות כיבוי אש ועוד.

על פי החוק, קיימים כאמור עסקים טעוני רישיון עסק. רישיונות עסק מונפקים על ידי הרשות המקומית בה מוקם העסק המדובר. על בעל העסק לפנות אל מחלקת רישוי עסקים ברשות אליה הוא משתייך, ולהתחיל בתהליך רישוי עסקים, תהליך ארוך וסבוך בדרך כלל, בסופו יקבל בעל העסק את רישיון העסק המיוחל.

עסקים טעוני רישיונות עסק משתייכים בדרך כלל לתחומי הבריאות, כגון רוקחות וקוסמטיקה, מרפאות פרטיות וכדומה, תחומי הדלק והאנרגיה, כגון תחנות דלק, חניוני תדלוק, מפעלים שונים וכדומה, תחומי החקלאות ובעלי החיים, תחום המזון, בו נכללות מסעדות, אולמי אירועים, מפעלים לייצור מזון, קפיטריות ועוד, תחומי המים והפסולת, נופש וספורט, רכב ותעבורה, תעשייה ועוד.

כל בתי העסקים בישראל הנכללים באיזשהו אופן תחת תחומים אלה, חייבים לפי חוק רישוי עסקים בהוצאת רישיון עסק. תהליך רישוי עסקים מצריך אישורים ממגוון גורמים, אשר בלעדיהם לא יונפק רישיון העסק. בין הגורמים הרלוונטיים ניתן למצוא את משטרת ישראל, שירותי הכבאות, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ועוד. בנוסף, בתהליך רישוי עסקים קיימת חשיבות גדולה לתכנית התב"ע העירונית, שכן על סוג העסק להתאים לייעוד הקרקע עליו הוא פועל.

רישוי עסקים – הוראות לבעלי העסקים

הפעלת בית עסק הטעון רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, ללא רישיון שכזה, נחשבת לעבירה חמורה על החוק. מלבד זאת, כיום רישיון עסק תקף מהווה שיקול עבור לקוחות רבים, אשר הופכים מודעים לעניין, האם להשתמש בשירותיו של בית העסק או לא. רישיון העסק מבטיח לציבור למעשה כי העסק בטוח וננקטו בו כל הפעולות הנדרשות על מנת לשמור על ביטחונו ובריאותו.

על פי החוק, בעל העסק צריך להציג את רישיון העסק שלו בתוך העסק, במקום בולט, בו יוכלו הלקוחות להבחין ברישיון, וכמובן להציגו בפני הלקוחות במידה ונתבקש לכך.

בשלב הראשון, מומלץ כי בעל העסק יפנה אל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית ויוודא כי בית העסק אותו הוא מתכוון לפתוח טעון רישוי. במידה וכן, יקבל בעל העסק מהרשות הסברים מפורטים כיצד להגיש בקשה לרישיון עסק. אל מחלקת רישוי עסקים יש להגיש תכנית מפורטת של בית העסק וטפסים נוספים. בעל העסק יופנה על ידי מחלקת רישוי עסקים אל הגורמים הרלוונטיים השונים, על מנת לקבל אישורים שבית העסק עומד בכל התנאים הנדרשים. רק לאחר שכל האישורים ניתנים, תוכל מחלקת רישוי עסקים להנפיק רישיון עסק.