המודעות לנושא השמירה על איכות הסביבה הולכת וגוברת עם השנים והיא מתבטאת בכל תחומי חיינו. חוק רישוי עסקים שנחקק בשנת 1968, מחייב עסקים המוגדרים לפיו כטעוני רישיון, להוציא רשיון עסק, מה שאומר שהם נבדקו ונמצאו כשירים, תקינים ובטוחים עבור הציבור. תהליך רישוי עסקים מצריך קבלת אישורים מגורמים שונים, החל ממשטרת ישראל, כיבוי אש, משרד הבריאות ועוד. בשנים האחרונות, הרבה יותר מבעבר, משקל גדול ניתן בתהליך רישוי עסקים לאישור המשרד לאיכות הסביבה. כל בית עסק אשר עלול להסב נזק כלשהו, עקיף או ישיר לסביבה, חייב לעמוד בתקנות רישוי עסקים הקשורות לשמירה על איכות הסביבה, אשר ייבדקו על ידי המשרד. ללא עמידה בדרישות המשרד לאיכות הסביבה וקבלת אישור על כך מטעמו, לא יונפק רישיון עסק.

אישור איכות הסביבה בתהליך רישוי עסקים – מדוע הוא משמעותי?

כאמור, ישנם בתי עסק אשר עלולים בדרך זו או אחרת לגרום נזק לסביבה. מפעלי תעשייה ומזון, תחנות דלק, חברות קייטרינג, מסעדות, אולמות אירועים, קניונים, מועדונים, מדבירים ועוד. זיהום אוויר, זיהום הקרקע ומפגעים סביבתיים שונים, נגרמים מדי יום ועלולים להזיק לנו ולאיכות חיינו. למעשה, אישור המשרד לאיכות הסביבה בתהליך רישוי עסקים נועד לצמצם למינימום האפשרי את הנזקים הללו, ולוודא כי בעל העסק עושה את כל אשר נדרש על מנת לצמצם את הפגיעה בסביבה. הנושאים בהם ידרוש המשרד לאיכות הסביבה טיפול במסגרת רישוי עסקים הם: טיפול נאות בפסולת, טיפול בחומרים מסוכנים העלולים לזהם את הקרקע, זיהום אוויר, טיפול במי ביוב, מפגעי רעש העלולים להטריד את הסביבה, טיפול בריחות, עבודה עם רעלים ועוד.
בתי עסק יידרשו בתהליך רישוי עסקים להתקין מגוון מתקנים אשר יסייעו לשמור על איכות הסביבה, כגון מתקני סינון אוויר, מנדפים, מערכות טיהור אוויר מסוגים שונים, מפוחי יניקה, מתקני פסולת ראויים, בקרה על מערכות הביוב, מדידת עוצמות רעש ועוד.

רישוי עסקים – קבלת אישור מהמשרד לאיכות הסביבה

כל בעל עסק, שבית העסק שלו טעון רישוי, חייב להגיע אל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית אליה הוא שייך, על מנת לקבל רשיון עסק. מחלקת רישוי עסקים, לאחר קבלת תכניות מפורטות לגבי מבנה העסק וייעודו, תשלח בקשה לאישורים מהגורמים הרלוונטיים, ביניהם גם המשרד לאיכות הסביבה. כמות הבקשות עבור רישוי עסקים המגיעה אל המשרד היא עצומה, ולכן פעמים רבות ההליך מתעכב. ככל שקיים פוטנציאל גדול יותר לבית העסק לזיהום הסביבה, כך יימשך תהליך רישוי עסקים זמן רב יותר. באופן עקרוני, על המשרד לטפל בבקשות רישוי עסקים תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה ובמקרים מיוחדים, עד 60 יום. על בעל העסק לפעול על מנת לעמוד בדרישות המשרד לאיכות הסביבה, אז יתקבל אישור מטעם המשרד במחלקת רישוי עסקים, בדרך לקבלת רישיון עסק.