בתי עסק בישראל נדרשים על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968, להחזיק ברישיון עסק לשם הפעלתם. מטרתם של חוקי רישוי עסקים היא לוודא כי בתי העסק השונים מקיימים אחר הוראות הבטיחות והביטחון הנדרשים על מנת לשמור על שלום הציבור והסביבה.

עסקים ללא היתר ורישיון עסק, אשר נחשבים לטעוני רישוי לפי חוקי רישוי עסקים, למעשה פועלים בניגוד לחוק וצפויים להיענש על כך בחומרה. לכן, כל אדם אשר מעוניין לפתוח בית עסק, חייב לפנות אל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית בה יפעל בית העסק שלו, ולהגיש בקשה לרישיון עסק. מחלקת רישוי עסקים תבחן את הבקשה ובמידה והעסק אכן טעון רישיון, יחל בעל העסק בתהליך רישוי עסקים, במסגרתו יידרש לקבל אישורים ממגוון גורמים, ביניהם משרד הבריאות, אשר יפקח לדוגמה על הפן התברואתי, שירותי הכבאות, אשר יוודאו כי בית העסק מכיל ציוד כיבוי שריפות תקין, יציאות חירום וכדומה, המשרד לאיכות הסביבה שיהיה אחראי לדוגמה על מניעת זיהום אוויר ופסולת ועוד. אחד הגורמים המשמעותיים בדרך לקבלת רישיון עסק הוא, כמובן, משטרת ישראל.

תהליך רישוי עסקים – דרישות המשטרה

משטרת ישראל מעמידה תקנות רישוי עסקים עבור סוגי עסקים רבים מאוד. כל בית עסק אשר מחזיק בתוכו כסף מזומן רב או רכוש יקר, יצטרך את אישור המשטרה. כך לדוגמה חנות תכשיטים, חנות למוצרי חשמל או רהיטים, תחנות דלק, מפעלים שונים וכדומה. סוג נוסף של עסקים עבורם יידרש אישור המשטרה הוא עסקים בהם יש התקהלות של אנשים רבים, כגון אולם אירועים, מועדונים, מסעדות, בתי קולנוע, בתי מלון, בתי קפה, תחנות מוניות ואוטובוסים מרכזיות וכדומה.

עסקים אשר נדרשת מבעליהם אמינות מיוחדת, כגון עסקים להתקנת אזעקות, מנעולים וכדומה, יידרשו גם הם לאישור המשטרה. סוג נוסף של עסקים אשר נדרשים לאישור המשטרה הוא עסקים אשר מתעסקים בכלי נשק וחומרי נפץ.

משטרת ישראל, כחלק מתהליך רישוי עסקים, מציבה תקנות רישוי עסקים לבתי העסק על פי סוגם. דרישות משטרת ישראל ייגעו בתחומי התקנת אמצעי בטיחות, אמצעי מיגון ואבטחה, אמצעים למניעת תאונות, כללי התנהגות מונעת, התקנת מערכות כיבוי אש, בדיקת מהימנות בעלי העסק, טיפול במפגעי בטיחות שונים ועוד, כאשר התקנות מותאמות כמובן לסוג העסק ולייעודו.

כך תדרוש המשטרה לדוגמה, כחלק מתהליך רישוי עסקים, התקנת סורגים בעסקים מסוימים, רישום פריטים מדויק, זכוכיות מחוסמות, קופות מיוחדות, סריקות ואבטחה, שילוט בולט ויציאות חירום ועוד.

כל התקנות והדרישות הללו, הן בעלות מטרה אחת והיא שמירה על שלום הציבור. לאחר שהמשטרה מעבירה אל בעל העסק את דרישותיה, על בעל העסק לפעול ליישומן. במידה ונמצא כי העסק עומד בדרישות רישוי עסקים של המשטרה, יועבר אישור מטעם משטרת ישראל אל מחלקת רישוי עסקים הרלוונטית, להפעלת העסק.