על פי החוק במדינת ישראל, חוק רישוי עסקים, כפי שנחקק בשנת 1968, חובה על כל עסק בהוצאתו של רישיון עסק מתאים. בהתאם לחוק רישוי עסקים ישנה קבוצה של עשרות סוגי עסקים שונים, עליה חלה חובה זו. במידה וברשותכם עסק, הנכלל במסגרת סוגי עסקים אלה, עליכם לפעול להוצאתו של רישוי עסקים לעסק שלכם. על קבלתו של רישוי עסקים זה אחראית המועצה המקומית, שבמקום מגוריכם, ולשם קבלתו אתם נדרשים לפנות ישירות אליה, אל מחלקת רישוי עסקים. בין אם מדובר בעסק קטן, בינוני או גדול, חוק רישוי עסקים קובע כי עליכם להוציא את הרישיון המתאים.

 רישוי עסקים – מהו?

רישוי עסקים הינו רשיון עסק מיוחד, בו נדרש כל עסק, ובתנאי שעוסק בתחום, הנכלל במסגרתו של חוק רישוי העסקים. רישוי עסקים הינו תהליך על פי חוק, הכולל תקנות וכללים, שהינם כחלק מתהליך רישוי עסקים, ורק עמידה בהם מאפשרת את קבלתו של רישוי עסקים זה. רישוי עסקים יכול להינתן לצמיתות, ואז מדובר ברשיון עסק קבוע שאין צורך לחדשו, הוא יכול להיות רישוי עסקים תקופתי, אותו יש לחדש מדי שנה, שלוש שנים או חמש שנים, והוא יכול להינתן באופן זמני, לתקופה של עד שנה.

כיצד מקבלים רישוי עסקים?

כדי לקבל רישוי עסקים עליכם לפנות, כאמור, אל המועצה המקומית שבמקום מגוריכם, אל מחלקה מיוחדת, הממונה על כך – מחלקת רישוי עסקים. לצורך הגשת הבקשה לקבלת רישוי עסקים זה, עליכם לצרף מספר מסמכים הקשורים לעסק שלכם. במקביל, על העסק שלכם לעמוד בכל התקנות והדרישות השונות, על מנת לוודא כי איננו פוגע בשלומו של הציבור ופועל באופן המתאים והנכון ביותר. ולכן, יידרש על העסק לעבור כמה בדיקות שונות, לרבות של משרד הבריאות, מכבי האש, משטרת ישראל, המשרד לאיכות הסביבה וכדומה. את תוצאות הבדיקות והטפסים השונים יש לצרף אל הבקשה ולהעביר ישירות למחלקה הממונה על כך. לאחר שנבחנה הבקשה, ובמידה ונמצא כי העסק עומד בכל התקנות וההוראות השונות, יונפק הרישיון המיוחל.

מדוע זה כל כך חשוב?

הוצאתו של רישוי עסקים זה הינה בגדר חובה. בדרך זו מובטח כי העסק, בעל הרישיון, פועל בהתאם לכל התקנות, הכללים וההוראות השונות, הנדרשות כדי להבטיח את בטיחותו ושלומו של הציבור. כשמדובר בעסק בתחום המזון, במסעדה למשל, חשוב לוודא כי המטבח היגייני, כי התנאים במסעדה מתאימים להכנתו של המזון והגשתו. חשוב לוודא כי המסעדה עצמה יכולה לארח את השוהים בה ולהבטיח את ביטחונם וכדומה. יש לזכור כי עסק, הפועל ללא רישוי עסקים מתאים, עובר על החוק וצפוי לעונשים וקנסות כבדים.