בכל עירייה ורשות מקומית קיים אגף רישוי עסקים , אשר אחראי על התהליך של רישוי עסקים בהתאם לתקנות של חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968. אגף רישוי עסקים מהווה גורם מקשר בין בעל העסק לבין כל הגורמים הרלוונטיים שצריכים לאשר את העסק על רישוי עסקים - החברה לרישוי עסקיםהמדובר-עירייה ,משרד איכות הסביבה,משרד הבריאות,מכבי אש וכו'.  לאחר ביצוע כל הבדיקות וקבלת כל האישורים הנחוצים, התהליך של רישוי עסקים מגיע לסיומו , ואגף רישוי עסקים מעניק לבעל העסק את אותו רישיון עסק נכסף, אשר יאפשר לו להתחיל בפעילות העסקית שלו.

התהליך של רישוי עסקים הוא אמנם ארוך ומסובך, אך מטרתו חשובה – להבטיח שבית העסק אינו פוגע בביטחון ובזכויות הציבור, במקביל לשמירה על האינטרסים של בעליו.

בדיקות לשם רישוי עסקים – מהי מטרתן ?

עסקים מגוונים מחויבים באישורים שונים לשם קבלת רישיון עסק . על הבדיקות בתהליך רישוי עסקים אחראים גופים שונים, אשר תפקידם לדווא שהעסק אינו פוגע בציבור בהיבטים הבאים:
• איכות הסביבה
• תברואה
• בריאות
• ביטחון הציבור
• ביטחון העובדים בעסק
• מניעת מטרדים ומפגעים ציבוריים
• בטיחות באש
• בטיחות מבנים
ועוד…

אילו עסקים הם טעוני רישוי עסקים ?

חוק רישוי עסקים מגדיר כ-90 סוגי עסקים, אשר אינם רשאים לפעול ללא קבלת האישורים המתאימים לשם רישוי עסקים . חוסר הבקיאות בחוק רישוי עסקים גורם לכך, שלעיתים קרובות

נפתחים עסקים מבלי שבעליהם ידעו שהם מחוייבים בקבלת רישוי עסקים . כתוצאה מכך, תוך זמן קצר הרשויות מחייבות את בעלי העסקים הללו לסגור את העסק, ולהתחיל בתהליך של רישוי עסקים – תופעה אשר יוצרת הפסדים כלכליים רבים.
התקנות של חוק רישוי עסקים זמינות לציבור, וניתן לעיין בהן באינטרנט, או אף לגשת לייעוץ אישי אצל עורך דין, המתמחה בתחום של רישוי עסקים . בין השאר, חוק רישוי עסקים מחייב את העסקים הבאים בקבלת רישיון עסק (ולעיתים אף רישיון יצרן) : בתי קפה, מסעדות, מאפיות, קיוסקים, רוכלים, מוסכים, מפעלי ייצור מזון ועוד.
לעומת זאת, חוק רישוי עסקים מגדיר גם סוגי עסקים, אשר לא מחויבים בקבלת רישיון עסק על מנת לפעול. ביניהם: רואי חשבון, גני ילדים, משרדי עורכי דין ועוד.

באם קיים ספק בקשר לסוג העסק אותו אתם עומדים לפתוח, אל תתעצלו ואל תקחו סיכונים – פנו אל אגף רישוי עסקים לקבלת מידע מפורט יותר על התהליך, או לייעוץ בתחום רישוי עסקים אצל עורך דין . כך, לכשייפתח העסק, תוכלו לעבוד בראש שקט.

רישוי עסקים – מתי מגישים בקשה ?

אם העסק שלכם מופיע כעסק טעון רישוי עסקים קיימים מספר מקרים תצטרכו להגיש בקשה לקבלת רישיון עסק בזמנים הבאים :
• בעת פתיחת העסק.
• בהוספה של תחומי עיסוק ופריטי עבודה חדשים אל העסק.
• בעקבות ביצוע שינויים בבעלות על העסק (כגון: העברת הבעלות, הוספת שותפים וכו').
• לאחר הכנסת שינויים במבנה או שטח העסק (תוספות בנייה, הרחבת השטח, שינויים הנדסיים במבנה וכו').